กาฬสินธุ์ (ชมคลิป) ข่าวดีค้นพบสายพันธุ์มันสำปะหลังต้านทานโรคใบด่าง

เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์เผยข่าวดี หลังสถาบันวิจัยมันสำปะหลัง ร่วมกับบริษัทเอกชน ที่เป็นแหล่งรับซื้อผลผลิตหัวมันสำปะหลัง ทำการทดลองสายพันธุ์มันสำปะหลัง และค้นพบสายพันธุ์ที่มีภูมิต้านทานโรคใบด่างประสบผลสำเร็จ พร้อมจัดแปลงสาธิต 20 ไร่ คาดในอีก 2 ปีข้างหน้าขยายพันธุ์ทั่วพื้นที่ ขณะที่ราคารับซื้อหัวมันสด พุ่งสูงถึงกิโลกรัมละ 4.35 บาท

จากกรณีเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลังใน จ.กาฬสินธุ์ กำลังได้รับความเดือดร้อนจากภาวะฝนทิ้งช่วง ส่งผลให้ไร่มันสำปะหลังขาดแคลนน้ำ ทยอยแห้งตาย และเกิดโรคใบด่างระบาด ซึ่งกำลังขยายวงกว้าง สร้างความเสียหายให้กับผลผลิต ขณะที่เกษตร จ.กาฬสินธุ์ระบุ สาเหตุจากแมลงหวี่ขาวเป็นพาหะ สำรวจเบื้องต้นพื้นที่ระบาด 2 พันไร่ ตามข่าวที่เสนอแล้วนั้น

ล่าสุด วันที่ 24 มกราคม 2567 นายสันติภาพ โทนหงส์สา เกษตร จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า จากปัญหาการเกิดโรคใบด่างระบาดในแปลงมันสำปะหลังที่พบแล้วประมาณ 2 พันไร่นั้น ได้เร่งให้เกษตรอำเภอ เกษตรตำบล ลงพื้นที่ให้ความรู้ ให้คำแนะนำเกษตรกร ในการเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันและลดการระบาดลุกลามอย่างใกล้ชิด ซึ่งคาดว่าสถานการณ์จะเอาอยู่ สามารถควบคุมได้ ไม่รุนแรง ลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับผลผลิตในสำปะหลังได้เป็นอย่างดี

นายสันติภาพกล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม ขอฝากไปถึงเกษตรกรชาวไร่มัน ที่จะปลูกมันสำปะหลังในรุ่นต่อไป ให้มีการเตรียมพื้นที่และท่อนมัน เพื่อป้องกันปัญหาการเกิดโรคใบด่างคือ 1.ในส่วนที่สั่งซื้อท่อนมันสำปะหลัง ต้องตรวจสอบแหล่งที่ซื้อนั้นให้ชัดเจนว่า มีใบรับการรับรองคุณภาพจากส่วนราชการหรือไม่ 2.ก่อนปลูกต้องแช่ท่อนมันสำปะหลังด้วยสารเคมี เพื่อกำจัดเชื้อไวรัสที่เป็นต้นเหตุของโรคใบด่าง 3. ทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบแปลงปลูก เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์และแหล่งหลบซ่อนของแมลงหวี่ขาวเป็นพาหะนำโรคใบด่าง และ 4.ก่อนปลูกตากดินให้แห้ง เพื่อฆ่าเชื้อที่ฝังตัวในดิน

“นอกจากนี้ ยังได้แนะนำสายพันธุ์มันสำปะหลัง ที่มีภูมิต้านทานโรคใบด่างได้ดีและให้ผลผลิตสูง ประกอบด้วยพันธ์เกษตรศาสตร์ 50, พันธุ์ห้วยบง 60, พันธุ์ระยอง 72 และพันธุ์ระยอง 90 ทั้งนี้ ล่าสุดสำนักงานเกษตร จ.กาฬสินธุ์ ได้รับแจ้งจากสถาบันวิจัยมันสำปะหลังว่า ได้ร่วมกับบริษัทเอกชน ที่เป็นแหล่งรับซื้อมันสำปะหลังในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ ทำการวิจัยสายพันธุ์มันสำปะหลัง และทำการทดลองปลูกแล้ว โดยจัดแปลงสาธิต 20 ไร่ พบว่าสามารถต้านทานโรคใบด่างได้ผลสำเร็จ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้ตั้งชื่อสายพันธุ์ที่ค้นพบใหม่อย่างเป็นทางการ แต่คาดว่าจะสามารถนำขยายพันธุ์ เพื่อเป็นอีกทางเลือกให้เกษตรกรนำไปเพาะปลูกเต็มพื้นที่ในอีก 2 ปีข้างหน้า” นายสันติภาพกล่าว

อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจราคารับซื้อหัวมันสำปะหลังสด ตามแหล่งรับซื้อทั่วไป พบว่าราคาสูงขึ้น ซึ่งเป็นราคารับซื้อที่สร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกร หันมาปลูกมันสำปะหลังกันมากขึ้น โดยหัวมันสด คุณภาพแป้ง 25% ราคา ก.ก.ละ 3.85 บาท, คุณภาพแป้ง 30% ราคา ก.ก.ละ 4.15 บาท และคุณภาพแป้ง 34% ราคา ก.ก.ละ 4.35 บาท ขณะที่ผลผลิตเฉลี่ย 3-4 ตัน/ไร่ และต้นทุนการผลิต 6,600 บาทต่อไร่ ทั้งนี้พื้นเพาะปลูกปัจจุบันทั้งหมด 306,598 ไร่  เกษตรกร 38,813 ราย ในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์มีโรงงานแป้งมันสำปะหลัง 9 แห่ง