ขอนแก่น (ชมคลิป) ‘ทึ่ง’ ตลาดชุมชนบ้านจำเริญ ปันผลเป็นของขวัญปีใหม่ ครอบครัวละ 2 พันบาท

ในช่วงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ หลายหน่วยงานต่างจัดของขวัญเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ เจ้าหน้าที่ พนักงาน สมาชิก เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน และส่งเสริมความเข้มแข็ง ความสามัคคีขององค์การ แต่ในระดับรากหญ้า การให้ปันผลกำไรในการรวมตัวกันสร้างตลาดชุมชน สามารถจัดสรรปันส่วนสมาชิกในหมู่บ้านได้ถึงครอบครัว 2,000 บาทต่อปี

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2566 สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก พ.ต.ท.สมใจ รักศิลป์ ข้าราชการบำนาญ ประธานคณะกรรมการตลาดชุมชนบ้านจำเริญ ตำบลบ้านขามอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ว่า “ในการประชุมคณะกรรมการ และสมาขิกตลาดฯ ได้ทำการมอบของขวัญให้กับชาวบ้านในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567 ซึ่งตลาดชุมชนบ้านจำเริญ ได้ทำการจ่ายเงินปันผลตอบแทนสมาชิก ซึ่งได้รับความร่วมมือทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการ ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านจำเริญ ที่ร่วมใจในการดำเนินงานจัดตลาดกลางเพื่อชุมชนแห่งนี้ที่มีการจำหน่ายสินค้าหลัก ในเขตตำบลบ้านขาม และอำเภอใกล้เคียง โยในวันนี้ได้มีการจ่ายเงินปันผลตอบแทนให้กับสมาชิก ซึ่งเกิดจากรายได้ในการบริหารการจัดการในตลาดในรอบปี 2566 โดยมีสมาชิกครัวเรือนทั้งสิ้นจำนวน 217 ครัวเรือน จ่ายเงินปันผลตามมติของคณะกรรมการครัวเรือนละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 434,000 บาท

สำหรับรายได้ของตลาดกลางชุมชนบ้านจำเริญนั้นจะมี 2 ส่วนคือ การเก็บค่าบำรุงรายปี ตามแผงจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ จำนวน 160 แผง ในส่วนที่ 2 คือรายได้จากการจัดเก็บแผงรายวัน ซึ่งจะมีรายได้ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับจำนวนของผู้ที่เข้ามาจำหน่ายสินค้าแต่ละวัน โดยเก็บตารางเมตรละ 10 บาท ต่อวัน โดยในปี 2566 มีรายรับหลังจากหักค่าใช้จ่าย เช่น ค่าทำความสะอาด ค่าพนักงานเก็บเงิน ค่าจราจร คำบำรุงฯ เงินบริจาควัด 15,000 บาท คงเหลือเงินทั้งสิ้น 775,000 บาท จ่ายค่าเงินปันผลสมาชิก คงเหลือโดยประมาณ 299,000 บาทเศษ ซึ่งที่ผ่านมาการดำเนินงานไม่มีปัญหาอุปสรรคแต่อย่างใด” รอง ผกก.สมใจกล่าว

ขณะที่ นายชินกร แก่นคง นายอำเภอน้ำพอง กล่าวว่า “หลังจากที่ทราบว่าตลาดกลางชุมชนบ้านจำเริญ มีการบริหารจัดการโดยหมู่บ้านเอง ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่แปลกกว่าที่อื่น ซึ่งปกติแล้ว หน่วยงานราชการ เช่น อบต. จะเข้ามาดูแลการจัดการตลาด แต่ตลาดแห่งนี้เกิดจากชุมชนที่มีการร่วมคิดร่วมทำ และใช้พื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้านในการส่งเสริมที่จะให้ชาวบ้านมีรายได้ มีอาชีพ ส่งเสริมเศรษฐกิจอีกด้วย บริหารแบบสมาชิกเข้ามาเป็นคณะกรรมการบริหาร สมาชิกจำนวน 217 ครัวเรือน มีรายได้มาจากการบริหารจัดการตลาด และรายได้จากการนำสินค้าเข้ามาจำหน่าย ในส่วนราชการเองในอนาคตข้างหน้าจะได้มีการส่งเสริมเรื่องความทันสมัยของตลาด การจำหน่ายสินค้าที่หลากหลาย

และเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่สมาชิกได้รับเงินปันผลครัวเรือนละสองพันบาท โดยรายได้ตลอดทั้งปีเป็นจำนวนเงินประมาณ แปดแสนบาท การปันผลให้สมาชิกเป็นการปันผล 50 เปอร์เซ็นต์ ถือว่าไม่น้อยเลยทีเดียว และที่เหลืออีกครึ่งจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการ และเรื่องสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ด้วย ถือได้ว่าตลาดแห่งนี้จะเป็นโครงการนำร่องได้เป็นอย่างดี” นายอำเภอน้ำพองกล่าว

ทางด้านนายเรียน ลาตำแย อายุ 89 ปี อยู่เลขที่ 9 หมู่ 4 บ้านจำเริญกล่าวว่า “ตนอยู่มาจนอายุ 89 ปีแล้ว ยังไม่เคยได้รับเงินปันผลอย่างนี้เลย เป็นครั้งแรก ที่ผ่านมามีแต่นำเงินมาจ่ายตลาด นี่มาตลาดแล้วได้เงิน ดีใจเป็นอย่างมาก ส่วนเงินปันผลก็จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน” ต่อคำถามที่ว่า “จะนำเงินนี้ไปให้กิ๊กหรือไม่” ตาเรียนบอกว่า “ไม่มีกิ๊ก ถ้ามีได้ก็ยิ่งดี อยากมีเหมือนกัน”