เลย (ชมคลิป) เครือข่ายศิลป์สร้างสรรค์เมืองด่านซ้าย มอบศาลาอายุกว่าร้อยปีหลังซ่อมแซมมอบคืนชุมชน


ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่วัดศรีบุญเรือง บ้านนาฮี หมู่ 6 ต.นาหอ อ.ด่านซ้าย จ.เลย นายนที พรมภักดี นายอำเภอด่านซ้ายร่วมเครือข่ายศิลป์สร้างสรรค์เมืองด่านซ้าย มอบศาลาการเปรียญอายุกว่า 100 ปี หลังซ่อมแซม โดยมีดร.ถาวร เชื้อบุญมี เจ้าพ่อกวน และ นางประกายมาศ เชื้อบุญมี เจ้าแม่นางเทียม ผู้นำด้านประเพณีวัฒนธรรมเลย นางพัทธนันท์ ชุมพล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม บุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย ผศ.วรพรรณ ภูวิจารย์ ประธานกลุ่มศิลปินเลยตามเลย ผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านตำบลนาหอร่วมงาน
นายนที พรมภักดี นายอำเภอด่านซ้ายกล่าวว่า ขอบคุณเครือข่ายศิลป์สร้างสรรค์เมืองด่านซ้ายและชาวอำเภอด่านซ้าย ที่ร่วมกันมอบศาลาการเปรียญ และถวายเทียนพรรษา เพื่อเป็นพุทธบูชา สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น พร้อมกิจกรรมประกอบด้วย การสร้างสรรค์จิตรกรรมฮูปแต้ม การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม และอาหารพื้นถิ่น “เมนูเมี่ยงโค้นน้ำผักสะทอน”
ด้านนายพิสิทธิ์ ทับทอง ผู้ก่อตั้ง หอศิลป์เบิกกะบานสวนสร้างสรรค์และประธานเครือข่ายศิลป์สร้างสรรค์เมืองด่านซ้ายกล่าวว่าตั้งแต่ได้มาเป็นเขยด่านซ้าย ได้ตระหนักถึงคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรม และศาสนสถานที่สำคัญของอำเภอด่านซ้าย ที่มีอายุหลายร้อยปีที่มีลมหายใจรวยริน จึงเชิญพลังจิตอาสา จากเพื่อนศิลปินระดับชาติมาร่วมพลังศรัทธาสร้างสรรค์งานศิลปี เพื่อบำรุง รักษา ต่อลมหายใจมรดกวัฒนธรรม ส่งเสริม บำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำรงสืบต่อไปอีกนานแสนนาน โดยศิลปินจิตอาสาได้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมฝาผนังร่วมสมัย โดยถ่ายทอดแนวความคิดเรื่องราว จักรวาลแห่งศรีมหาโพธิ์พุทธิปัญญา โลกุตระธรรม ทานบารมีพระเวสสันดร โลกสวรรค์คือโลกเทพ พระอินทร์ พระพรหม พระธาตุศรีสองรัก และ พระธาตุ 12 ราศี โลกมนุษย์ อันมีพญาช้าง โขลงช้าง และผีตาโขน ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นด่านซ้าย ใบหน้ามนุษย์ในหลากหลายอารมณ์ รวมถึงการนำศิลปะสมัยใหม่ลวดลายกราฟิค และงานศิลปะครุฑยุดนาค บนสังกะสีหลังคาเก่ามาประดับรอบและใต้ถุนอาคาร นาคเกื้อช้าง เพื่อนำสู่ภูมิปัญญา เสายองหิน ผสมกลมกลืนจนเกิดเป็นงานศิลปะจิตรกรรมร่วมสมัย “รูปแต้มแห่งลุ่มน้ำหมัน” ณ ศาลาการเปรียญอรุณรุ่งแห่งศรัทธา
โดยศิลปินจิตอาสา ประกอบด้วยสิทธิ์ ทับทอง, อลงกรณ์ หล่อวัฒนา, ห่มสวรรค์ อู่ม่านทรัพย์, ธีรวัฒน์ นุชเจริญผล, สุรินทร์ สะมะโน,วิญญ ชัยพงษ์, ชัยศักดิ์ ศรีราแดง, โอภาส ดวงจิต, จีรเมศร์ มูลป้อม, ดาริณี นิรมาณการย์,คูณสวรรค์ อู่ม่านทรัพย์ และ อรดา โพธิ์นาง สร้างศิลปะออกจำหน่าย เพื่อนำรายได้ทั้งหมดมอบให้การบูรณะปฏิสังขรณ์ และสร้างจิตรกรรมฝาผนัง 17 ผลงานโดยโดยศิลปิน 5 ท่าน ประกอบด้วย นายพิสิทธิ์ ทับทอง, นายอลงกรณ์ หล่อวัฒนา, ดร.ห่มสวรรค์ อู่ม่านทรัพย์, นายไมตรี หอมทอง และนายจิตติพันธ์พชร ธรรมพัฒนกุล บนผนังศาลาการเปรียญ วัดศรีบุญเรือง บ้านนาฮี ต.นาหอ อ.ด่านซ้าย จ.เลย
โดยมีกิจกรรม พิธีถวาย ศาลาการเปรียญอรุณรุ่งแห่งศรัทธา และการถวายเทียนพรรษา รับประทาน เมนูเมี่ยงโค้นน้ำผักสะทอน มรดกภูมิปัญญาด่านซ้าย ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ การฟ้อนรำต้อนรับจากคณะโรงเรียนผู้สูงวัยบ้านนาหอและบ้านบุ่งกุ่ม 40 คน

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย