พช.หนองบัวลำภู ปลื้มเปิดตัวตลาดลุ่มภู ยุคใหม่ ประชารัฐร่วมใจ พัฒนาอาหารปลอดภัย สร้างรายได้สู่ชุมชน

พช.หนองบัวลำภู ปลื้มเปิดตัวตลาดลุ่มภู ยุคใหม่ ประชารัฐร่วมใจ พัฒนาอาหารปลอดภัย สร้างรายได้สู่ชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรปลอดภัยกระแสธุรกิจหมุนเวียนครึ่งล้าน

ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก นายเสฎฐชัย ยุทธเศรษฐสิริ พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวภายหลังจังหวัดหนองบัวลำภู เปิดตลาดลุ่มภูยุคใหม่ ประชารัฐร่วมใจ พัฒนาอาหารปลอดภัย สร้างรายได้สู่ชุมชน ตั้งแต่วันที่ 15-17 กันยายน 2566 โดยตั้งแต่วันแรกของการจัดงาน จนถึงวันสุดท้ายของโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรปลอดภัย มีนายศศิน พัฒนภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมหัวหน้าส่วนราชการร่วมเปิดงานโครงการ
ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างกระแสให้เกิดการตื่นตัวการรักสุขภาพ ด้วยการสนับสนุนทำเกษตรอินทรีย์ หรือเกษตรที่มีความปลอดภัย และการขับเคลื่อนวาระอาหารปลอดภัยโดยกลไกประชารัฐ โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้คนไทยได้บริโภคอาหารปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีช่องทางการตลาด ภายใต้แนวคิดที่ว่า “ชุมชนลงมือทำ รัฐสนับสนุน เอกชนขับเคลื่อน” สร้างให้จังหวัดหนองบัวลำภูเป็นเมือง “เกษตรมูลค่าสูง เมืองผ้า น่าอยู่ น่าเที่ยว”
พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวต่อในวันต่อมา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู เปิดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรปลอดภัย โดยมีผู้ร่วมเวทีประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยมีประเด็นการเสวนาสำคัญเป็นการพัฒนามาตรฐาน และคุณภาพสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร รวมถึงช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับแนวนโยบายของจังหวัดหนองบัวลำภู “เกษตรมูลค่าสูง เมืองผ้า น่าอยู่ น่าเที่ยว” และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมือง 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม)
ภายหลังการหาแนวทางขับเคลื่อนสินค้าเกษตรสู่ตลาด 4 ร (โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร) และในวันเดียวกันได้ลงนามในหนังสือรับรองแปลงเกษตร อินทรีย์วิถีหนองบัวลำภู แบบมีส่วนร่วม จากทั้ง 3 ฝ่าย ประกอบด้วย สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวลำภู หอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู และพัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู รับรองแปลงเกษตรอินทรีย์ รวม 37 แปลง ในโอกาสนี้ได้จัดพิธีมอบหนังสือรับรองดังกล่าว แก่เจ้าของแปลงเกษตรอินทรีย์ดังกล่าวด้วย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคอีกทางหนึ่งด้วย
จนถึงวันสุดท้ายของการจัดงาน มีการจัดตลาดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ปลอดภัย แก่ผู้บริโภค อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการขายด้วยช่วงเวลานาทีทอง และการแสดงดนตรีจากน้องเยาวชน และปิดตลาดการจำหน่ายสินค้าที่ดำเนินการมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายของงาน มียอดจำหน่ายตามบูธของโครงการฯ จำนวน 30 บูธ เป็นเงิน 410,500 บาท และยอดจำหน่ายจากบูธจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 10 บูธ เป็นเงิน 79,540 บาท จาก 40 บูธ มียอดจำหน่ายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 490,040 บาท พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวด้วยความรู้สึกปลื้มในผลงานครั้งนี้