ขอนแก่น (ชมคลิป) ฝนยังตกต่อเนื่อง “บ้านเป็ดอ่วม” ท่วม 2 วันยังไม่ลด

สถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่ตำบลบ้านเป็ดยังไม่คลี่คลาย กว่า 50 หลังคาเรือนน้ำท่วมสูงสองวัน เริ่มมีปัญหาเรื่องระบบสุขาและมีฝนตกลงมาต่อเนื่อง จึงต้องเปิดเส้นทางน้ำเพื่อเร่งระบายในจุดท่วมขัง

           

           17 ก.ย. 66 ที่หมู่บ้านลิขิตรา ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น สถานการณ์น้ำท่วมเข้าสู่วันที่สองแล้วยังไม่คลี่คลาย กว่า 50 หลังคาเรือนยังคงประสบปัญหาน้ำท่วมสูง 30-60 เซนติเมตร ผู้พักอาศัยหลายครัวเรือนต้องทิ้งบ้านไปพักอาศัยอยู่ที่บ้านญาติเป็นการชั่วคราว บางส่วนที่น้ำท่วมไม่สูงมากได้เคลื่อนย้ายรถยนต์ รถจักรยานยนต์และทรัพย์สินไปอยู่ในที่ปลอดภัย แต่ยังคงพักอาศัยอยู่ในบ้านเพราะเป็นห่วงเรื่องทรัพย์สิน แต่เริ่มมีปัญหาเรื่องห้องน้ำห้องสุขาเพราะถูกน้ำท่วมไม่สามารถใช้งานได้ ขณะที่การระบายน้ำเป็นไปได้ช้า เพราะเกิดจากปัญหาเรื่องระบบระบายน้ำในหมู่บ้าน ประกอบกับมีน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ใกล้เคียง ไหลมาสมทบและมีฝนตกลงมาตลอดทั้งวัน จึงมีปริมาณน้ำสะสมมาก ขณะนี้นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่นร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านเป็ด นำรถแบ็คโฮล์มาเปิดเส้นทางระบายน้ำในจุดที่ตื้นเขินและมีวัชพืชปกคลุม เพื่อเร่งระบายน้ำในจุดที่ท่วมขังลงสู่ห้วยน้ำเค็มและแก่งน้ำต้อน ให้ได้เร็วที่สุด

              ขณะที่นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จากการประชุมเฝ้าติดตามสถาการณ์น้ำท่วมเขตตัวเมืองขอนแก่นและเขตตำบลบ้านเป็ดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาพรวมหลายจุดที่น้ำท่วมเริ่มคลี่คลาย แต่ยังมีบางแห่งที่น้ำยังท่วมสูงอยู่ โดยข้อมูลจากชลประทานขอนแก่น ระบุว่า ในห้วงระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2566 ในเขตชุมชนเมืองขอนแก่นและบ้านเป็ด ปริมาณฝนที่ตก 145 มม.ทำให้เกิดน้ำท่วมและมีน้ำขังอยู่ 1.5 ล้าน ลูกบาศก์เมตร ขณะนี้ระบายลงบึงหนองโคตรไปแล้ว 0.65 ล้าน ลูกบาศก์เมตร ยังคงมีฝนตกลงมาเพิ่มและกระจายอยู่ตามพื้นที่อื่นรวมแล้วกว่า 0.90 ล้าน ลูกบาศก์เมตร โดยเฉพาะที่โรงเรียนคนตาบอดน้ำยังคงท่วมบริเวณทางเข้าต้องใช้เรือในการสัญจรเข้าออก สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำในจุดที่ท่วมขัง พร้อมกับเปิดทางน้ำเพิ่มเติมจะทำให้การระบายน้ำเร็วขึ้น.