เปิดประวัติหลวงปู่พา วาจาสิทธิ์(สุนทโร)

ชื่อเดิม นายพา ป้องเขต เกิดวันที่ 6 กรกฏาคม 2475 ปีระกา ภูมิลำเนา บ้านฮ่องแฮ่ หมู่ที่ 4 .โนนสวรรค์ .ปทุมรัตน์ .ร้อยเอ็ด เป็นบุตรของ นายเห ป้องเขต นางบา ป้องเขต

มีพี่น้องร่วมท้อง 13 คน ท่านเป็นบุตรคนที่ 1 เมื่ออายุครบ 20 ปี ได้อุปสมบท ตามประเพณี ที่พัทธสีมา สิมกลางดงบ้านน้ำคำ โดยมีพระครูปราการสีลคุณ” (หลวงปู่ลุน) วัดโนนสวรรค์ เป็นพระอุปัชฌาย์

หลังจากอุปสมบทได้ศึกษาจนสอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก เนื่องด้วยหลวงปู่ท่านเป็นผู้ชอบเรื่องวิชาอาคม ตำรับตำราต่างๆ จึงได้ศึกษาวิชากับหลวงปู่ลุน ซึ่ง หลวงปู่ลุนท่านเป็นศิษย์ หลวงปู่โส สำนักบ้านฟ้าเลื่อม ซึ่งชาวร้อยเอ็ดและใกล้เคียงรู้ในกิตติศัพท์ เป็นอย่างดี นอกจากหลวงปู่ลุนแล้ว หลวงปู่พา ยังได้ศึกษาสรรพวิชาต่างๆ จาก เกจิฯอาจารย์ดังๆอีกหลายท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามในเขต อำเภอปทุมรัตน์ อาทิ หลวงปู่พระครูเกษตรสารพิศิษฐ์ (หลวงปู่อ่วม บ้านโคกทม) พระครูประทุมทิพพาจารย์ (หลวงปู่ตอ วัดสระบัว) จนแตกฉาน แต่เนื่องด้วยท่านเป็นบุตรคนโต จึงได้ลาสิกขาออกมาเพื่อดูแลบิดาและมารดา ช่วยที่เป็นฆราวาสหลวงปู่ได้หาร่ำเรียนวิชาเพิ่มเติมจากบรรดาอาจารย์ที่มีคนบอกท่านเก่งหลวงปู่เรียนจนเป็นหมอธรรมจนมีชาวบ้านมาเชิญไปทำพิธีต่างๆ

จนเมื่อท่านได้เบื่อหน่ายในชีวิตของฆราวาส ท่านจึงได้กลับมาอุปสมบท ในปี ..2530 โดยมีหลวงปู่ทองสุข อดีตเจ้าคณะอำเภอปทุมรัตน์เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้จำพรรษที่วัดฮ่องแฮ่ ในกาลเวลาต่อมาทางวัดสุทธาวาส ไม่มีสมภารเจ้าอาวาส จึงได้อาราธนานิมนต์ หลวงปู่พา หลวงปู่ได้พัฒนาวัดและเสนาสนะทางวัด และได้สร้างอุโบสถจนแล้วเสร็จ ในกาลเวลาต่อมา .. 2560 หลวงปู่ท่านจำพรรษาที่วัดบ้านเกิดของท่านคือ วัดฮ่องแฮ่ จนถึงปัจจุบัน ปัจจุบัน หลวงปู่ท่านมี อายุ 92 ปี 37 พรรษา