หนองบัวลำภู – เดินหน้าส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรปลอดภัย

เดินหน้าส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรปลอดภัย ผลักดันให้กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ด้านการเกษตร ด้านการแปรรูป OTOP และการท่องเที่ยวโดยชุมชน กว่า 40 บูธ ณ ห้างสรรพสินค้าโลตัส หนองบัวลำภู ถึง 17 กย.นี้

เมื่อวันที่ 15 กันยายน ที่ผ่านมา ณ ห้างสรรพสินค้าโลตัส สาขาหนองบัวลำภู นายศศิน พัฒนภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาด เครือข่ายเกษตรปลอดภัย ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน พัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ โดยให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการทำเกษตรแบบอินทรีย์หรือเกษตรที่มีความปลอดภัย สนองตอบความต้องการของคนรักสุขภาพ สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค ว่าเป็นพืชผักปลอดภัยที่มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถตรวจสอบได้ว่ามีแหล่งผลิตมาจากที่ใด และเพิ่มโอกาสทางการตลาดเกษตรที่มีความปลอดภัย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ กลุ่มผลิตผู้จำหน่ายและภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการ ร่วมในกิจกรรมครั้งนี้

นายเสฎฐชัย ยุทธเศรษฐสิริ พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าตามที่จังหวัดหนองบัวลำภู โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู ได้จัดกิจกรรมดำเนินการส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรปลอดภัย เพื่อผลักดันให้กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ด้านการเกษตร ด้านการแปรรูป ด้าน OTOP และด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ที่มีการผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค มีช่องทางการจำหน่ายก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น มีผู้ผลิต มีผู้ประกอบการ ที่ได้รับการพัฒนาตามกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจ กิจกรรมส่งเสริมกิจการอาหารปลอดภัย และผู้ผลิตผู้ประกอบการเครือข่ายเกษตรปลอดภัย มาร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้า รวม 30 ราย โอกาสเดียวกันนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู ยังได้สนับสนุนนำกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า อีกจำนวน 10 ราย รวมทั้งสิ้น 40 ราย อีกด้วย
สำหรับกิจกรรมภายในงาน ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน ศกนี้ ประกอบด้วย การจัดแสดงผลงานและนิทรรศการการพัฒนาเกษตรปลอดภัย จัดกิจกรรมเสวนาเกี่ยวกับการดำเนินงานเกษตรปลอดภัย และผลิตภัณฑ์ชุมชนปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับในการดำเนินโครงการครั้งนี้ กลุ่มผู้ประกอบการผลิตและจำหน่าย มีช่องทางในการจำหน่ายผลผลิตเกษตรปลอดภัยสู่การตลาดอาหารปลอดภัย และเสริมศักยภาพเครือข่ายเกษตรปลอดภัยในการเชื่อมโยงช่องทางการตลาดในโอกาสต่อไป
ซึ่งกลุ่มผู้ประกอบการผู้ผลิตและจำหน่าย ด้านการเกษตร ด้านการแปรรูป OTOP และการท่องเที่ยวโดยชุมชน สู่การตลาดอาหารปลอดภัยและมีศักยภาพในการเชื่อมโยงช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรปลอดภัยและมีรายได้เพิ่มมากขึ้น สำหรับสินค้าที่นำมาจำหน่ายประกอบด้วย เสื้อผ้า อาหาร เครื่องดื่ม พืชผักผลไม้ นานาชนิด ทั้งประเภทของสด และสินค้าแปรรูป จึงขอเชิญชวนผู้สนใจและผู้ใส่ใจต่อสุขภาพไปเลือกชมเลือกซื้อสินค้าจากเครือข่ายเกษตรปลอดภัยได้ที่ห้างสรรพสินค้าโลตัส สาขาหนองบัวลำภู เริ่มแล้วระหว่างเวลา 09.00-17.00 น.ไปจนถึงวันที่ 17 กันยายน ศกนี้ พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวในที่สุด

สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ขตว.หนองบัวลำภู