กอ.รมน.เลยประชุมทำแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคาม ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง

 


เมื่อวันที่ 14 ก.ย.66 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม สภ.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย พ.อ.พุทธิวัฒน์ สิริพงศ์พล รอง ผบ.มทบ.28/รอง ผอ.รมน.จังหวัดเลย (ท.) มอบหมายให้ พ.ต.เชิดชัย โสรมรรค จนท.ปฏิบัติการฝ่ายข่าว กอ.รมน.จังหวัดเลย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัดเลย ร่วมกับหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พื้นที่ 4 ตำบลประกอบด้วย ต.โนนปอแดง ต.โนนป่าซาง ต.ท่าช้างคล้อง และ ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำและปรับปรุงแผนการปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคง ตามโครงการกำกับติดติดตามและประเมินผล โดย กอ.รมน.ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ทั้งนี้ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามระดับตำบล 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ, ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความมั่นคงของมนุษย์ และด้านการเสริมสร้างสาธารณสุข


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย