ขอนแก่น (ชมคลิป) สวนสัตว์ขอนแก่น คืนดวงตาให้น้องผ่านสื่อรูปปั้นนูนสูง

สวนสัตว์ขอนแก่น จัดกิจกรรมประเมินการรับรู้ การใช้สื่อรูปปั้นนูนสูง ผ่านนักเรียนผู้บกพร่องทางสายตา จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาคนตาบอด จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 สวนสัตว์ขอนแก่น จัดกิจกรรมประเมินการรับรู้การใช้สื่อรูปปั้นนูนสูง โดยมีนักเรียนจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาคนตาบอด จังหวัดขอนแก่น มาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน ซึ่งการประเมินการรับรู้การใช้สื่อรูปปั้นนูนสูงในครั้งนี้ สวนสัตว์ขอนแก่น ได้นำผลงานประกวดปั้นรูปปั้นนูนสูงสัตว์ป่า จำนวน 5 ชนิด คือ ยีราฟ ม้าลาย นกกระจอกเทศ วัววาตูซี่ และช้างเอเชีย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ มาให้น้องๆ นักเรียนที่บกพร่องทางสายตา ได้มาประเมินการรับรู้การใช้สื่อรูปปั้นนูนสูง และสื่ออักษรเบลล์ ซึ่งเป็นตัวกลาง หรือช่องทางการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะประสบการณ์ จากแหล่งเรียนรู้ไปสู่ผู้เรียน ทำให้รับทราบถึงการประเมินประสิทธิภาพของสื่อรูปปั้นนูนสูง และสื่อรูปปั้นนูนสูงสามารถเป็นประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวที่เป็นคนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น


นางทิพาวดี กิตติคุณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น รักษาการแทนผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น ได้กล่าวว่า การจัดกิจกรรมประเมินการรับรู้การใช้สื่อรูปปั้นนูนสูง ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการทดสอบ และประเมินการรับรู้การใช้สื่อรูปปั้นนูนสูง โดยน้องนักเรียนจากวิทยาลัยศึกษาคนตาบอด จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้นำผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดรูปปั้นนูนสูงสัตว์ป่าจำนวน 5 ชนิด ได้แก่ ยีราฟ ม้าลาย นกกระจอกเทศ วัววาตูซี่ และช้างเอเชีย ซึ่งเป็นผลงานนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ โดยนำไปติดตั้งด้านหน้าส่วนจัดแสดงสัตว์ ช่วยให้ผู้บกพร่องทางสายตาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่า นอกจากนั้นยังมีสื่อ QR Code สามารถเรียนรู้โดยการรับฟังเสียงคำบรรยาย และสื่อการเรียนรู้ผ่านอักษรเบลล์ นักเรียนที่บกพร่องทางสายตาสามารถเข้าถึงสัตว์ป่า และเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ป่าในรูปใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี