ขอนแก่น – พ่อเมืองหมอแคนรับเอกราชทูตแอฟริกาใต้หารือ ร่วมงาน The Colours Of Africa 2023

เอกอัครราชทูตแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทยเข้าหารือความสัมพันธ์กับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมเชิญร่วมงาน The Colours Of Africa 2023 ดิ คัลเลอร์ ออฟ แอฟริกา หรืองานสีสันแห่งแอฟริกา ที่ขอนแก่น


วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 15.00น. นายดาร์คีร์ อีเฟรอิม เอกอัครราชทูตประเทศแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทยพร้อมคณะเข้าหารือข้อราชการและสารสัมพันธ์กับนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ที่ห้องรับรองขวัญเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น เป็นการหารือข้อราชการและมาเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นร่วมงาน The Colours of Africa 2023 ที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งงาน The Colours Of Africa 2023 จะจัดระหว่างวันที่13 – 14 กันยายน 2566 ณ โรงแรมอวานีขอนแก่น
สำหรับงานสีสันแห่งแอฟริกาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกาให้กับประชาชนและสถาบันการศึกษาในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดในภาคตะวันนออกเฉียงเหนือรวมทั้ง แสวงหาโอกาสด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในแอฟริกา ตลอดจนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนชาวไทยกับชาวแอฟริกา ซึ่งจังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นศูนย์กลางทางการศึกษา การคมนาคม ธุรกิจ การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมของภาคและมีเป้าหมายเป็นเมืองที่จะมีการพัฒนาไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ สมาร์ท ซิติ้ จึงมีศักยภาพที่สามารถจัดงานได้ สำหรับงาน The Colours Of Africa 2023


ภายในงานพบกิจกรรมน่าสนใจ อาทิการแสดงแฟชั่นโชว์ ชุดแอฟริกา โดยนายแบบนางแบบกิตติมศักดิ์จากสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ประเทศในภูมิภาคแอฟริกาประจำประเทศไทย กิจกรรมการตอบคำถามเกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกาเพื่อชิงรางวัลสำหรับบุคคลทั่วไป และสำหรับเยาวชนนิทรรศการโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับมิตรประเทศในแอฟริกา และนิทรรศการความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – แอฟริกา นิทรรศการงานศิลปะจากศิลปินที่มีชื่อเสียงจากประเทศในแอฟริกา อาทิ นายกอนซาโล มาบุนดา และนายดิโน เจตตา การจัดพื้นที่ออกบูธสำหรับกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตประเทศในภูมิภาคแอฟริกาประจำประเทศไทย สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศในภูมิภาคแอฟริกาประจำประเทศไทย สายการบินฯ สินค้า อาหาร การค้า การลงทุน การบริการ และการท่องเที่ยวของแอฟริกา และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแอฟริกา การแสดงทางวัฒนธรรมและดนตรีของแอฟริกา อาทิ การแสดงดนตรีพื้นเมืองของไนจีเรีย และการท่องแอฟริกาผ่านเลนส์
กิจกรรม Workshop ต่าง ๆ อาทิ การเพ้นท์หน้ากากแบบแอฟริกา การเพ้นท์หม้อลวดลายแอฟริกา การเพ้นท์ลวดลายบนมือ การร้อยลูกปัดแบบแอฟริกา การลงสีโปสการ์ดลวดลายโมร็อกโก การสาธิตการประกอบอาหาร และการสาธิตการโพกศีรษะแบบสตรีชาวแอฟริกัน ชิงรางวัลมากมายโดยทางกรมเอเชียตะวันออกกลางและแอฟริกา นอกนั้นทางเอกอัครราชทูตแอฟริกาใต้ก็เชิญชวนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นไปดูงานและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่แอฟริกาใต้โดยเลือกเมืองที่จะเป็นการเชื่อมสัมพันธ์แบบเมืองพี่เมืองน้องเพราะทางแอฟริกามีการสั่งข้าวจากไทยและข้าวของขอนแก่นก็ไปขายที่นั่นรวมทั้งสนใจเรื่องผ้าไหมขอนแก่นด้วย