จังหวัดหนองบัวลำภู เชิญช้อป ชิม 15-17 กันยายน 2566 ณ โลตัสหนองบัวลำภู ตลาดลุ่มภูยุคใหม่

พัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู เชิญช้อป ชิม 15-17 กันยายน 2566 ณ โลตัสหนองบัวลำภู ตลาดลุ่มภูยุคใหม่ ประชารัฐร่วมใจอาหารปลอดภัย สร้างรายได้สู่ชุมชนหนองบัวลำภู

จากการเปิดเผยจากนายเสฎฐชัย ยุทธเศรษฐสิริ พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าจังหวัดหนองบัวลำภู โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมตลาดลุ่มภูยุคใหม่ ประชารัฐร่วมใจอาหารปลอดภัย สร้างรายได้สู่ชุมชนหนองบัวลำภู ภายใต้โครงการ ส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรปลอดภัย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2566 ณ โลตัสหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

นายเสฎฐชัย ยุทธเศรษฐสิริ พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลาภู กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการว่า โดยที่จังหวัดหนองบัวลำภู ได้กำหนดให้มีการส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรปลอดภัย โดยมุ่งหวังให้กลุ่มเป้าหมายมีช่องทางในการจำหน่ายผลผลิตเกษตรปลอดภัยสู่การตลาดอาหารปลอดภัย และเครือข่ายเกษตรปลอดภัยระดับจังหวัด มีศักยภาพในการเชื่อมโยงช่องทางการตลาด

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู มุ่งสร้างกระแสให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างเครือข่ายเกษตรปลอดภัยกับภาครัฐและภาคเอกชน กลุ่มลูกค้า 4 ร ได้แก่โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม และร้านอาหาร ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในการเป็นสมาชิกเครือข่ายเกษตรปอลดภัย และผู้ที่นิยมบริโภคอาหารปลอดภัย จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย และส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู ขอถือโอกาสเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดหนองบัวลำภู ทุกพื้นที่ร่วมกิจกรรมที่จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดให้มีขี้นในครั้งนี้ หวังสร้างรายได้สู่ชุมชนหนองบัวลำภู สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในงานพบกับ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างเครือข่ายเกษตรปลอดภัยกับภาครัฐและภาคเอกชน กลุ่มลูกค้า 4 ร และฟังเพลงเพราะๆกับการแสดงดนตรีโฟล์คซอง และร้านค้าสินค้าคุณภาพอีกมากมายมากกว่า 30ร้านค้า พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวเชิญชวน

สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ขตว.หนองบัวลำภู