บึงกาฬ – พ่อเมือง เปิดอาคาร สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาหลังใหม่

ผู้ว่าฯ บึงกาฬ ทำบุญเปิดอาคาร สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬหลังใหม่ ศูนย์กลางขับเคลื่อนมิติการท่องเที่ยวและกีฬา

วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 07.39 น. ณ อาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ ภายในศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยนางวาทิณี โฆษาศิวิไลซ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า และเปิดอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ (หลังใหม่) ที่ตั้งอยู่ภายในศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬโดยมี นายศิริวัฒน์ นาคเจริญ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบึงกาฬ , นายชนพหล ส่งเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ , นายสมหวัง อารีย์เอื้อ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ , นายอิทธิรัฐ สินารักษ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ , นายธีระพล ขุนพานเพิง นายอำเภอเมืองบึงกาฬหัวหน้าส่วนราชการ , ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , ประธานหอการค้า , ประธานสภาอุตสาหกรรม , ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว , ภาคเอกชน เข้าร่วมพิธี
ภายหลังการสถาปนาก่อตั้งจังหวัดบึงกาฬ เป็นจังหวัดใหม่ของประเทศไทย สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงได้เพิ่มหน่วยงานในการบริการประชาชนและขับเคลื่อนนโยบายด้านการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมทั้งอนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างสำนักงานแห่งใหม่ขึ้น ในปี 2564 เป็นต้นมาในพื้นที่ภายในศูนย์ราชการ จำนวน 2 ไร่ และได้ก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วงเดือนมิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา


นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรในสังกัดของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ ในโอกาสได้ทำบุญและเปิดอาคารสำนักงานหลังใหม่ โดยกล่าวเน้นย้ำว่าจังหวัดบึงกาฬ ถือเป็นจังหวัดที่มีการสนับสนุนการขับเคลื่อนและดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬาในทุกมิติ และให้ความสำคัญกับการพัฒนาให้จังหวัดบึงกาฬเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวและการกีฬา เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและรายได้ให้กับชุมชน และสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในสายตาของชาวไทยและชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร และขอบคุณทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการขับเคลื่อนมิติด้านการท่องเที่ยวและกีฬาด้วยดีตลอดมา

ปวิณชัย บุญพิเชฐ บึงกาฬ