ขอนแก่น (ชมคลิป) พ่อเมืองหมอแคนจัดทอดผ้าป่าหมวกกันน็อค 14,000 ใบแจกประชาชน

จังหวัดขอนแก่นตั้งเป้าหาหมวกกันน็อค แจกให้กับประชาชน หลังมีความต้องการอีก 14,000 ใบ เพื่อแจกให้กับประชาชนลดอุบัติเหตุ หลังจังหวัดขอนแก่นมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางจราจรวันละ คน โดยตั้งผ้าป่าหมวกกันน็อคและการลงยันต์ ปะพรมน้ำมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล

           

           28 ส.ค. 66 ที่ห้องประชุมแก่นเมือง ภายในศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้นำหมวกกันน็อคที่ได้รับจากการบริจาคของภาครัฐและภาคเอกชน มาทำพิธีโดยให้พระราชประสิทธิคุณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ได้ลงยันต์และพรมน้ำมนต์กับหมวกกันน็อคทุกใบที่นำมาร่วมในกิจกรรม  “ทอดผ้าป่าหมวกกันน็อคขับขี่ปลอดภัย 365 วัน” หลังจากที่ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ได้ทำการปะพรมน้ำมนต์ให้กับหมวกกันน็อคแล้ว ก็ได้นำน้ำมนต์พรมให้กับนายอำเภอทั้ง 26 อำเภอ รวมทั้งภาคเอกชน ที่ได้มาร่วมกิจกรรมด้วย บางคนกลัวจะไม่ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง และขอให้ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ได้เคาะหัวไปพร้อมๆกับการรับน้ำมนต์

               นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ทุกภาคส่วนในจังหวัดขอนแก่นได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าหมวกกันน็อคขับขี่ปลอดภัย 365 วัน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อสวัสดิภาพ ในการเดินทางของประชาชนภายในจังหวัดขอนแก่น ผลักดันให้จังหวัดขอนแก่น เป็นจังหวัดที่ประชาชนผู้ใช้รถจักรยานสวมหมวกนิรภัย 100% อย่างยั่งยืน การขับเคลื่อนวาระจังหวัดขอนแก่นขับขี่ปลอดภัย 265 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 เป็นต้นมา จากเดิมภาพรวมยอดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตลดลงอย่างมากมียอดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 3 ปี ย้อนหลัง ตั้งแต่พ.ศ 2563-2565 เฉลี่ยแล้ว 28 ศพ ซึ่งในเดือนสิงหาคมของปีนี้ ลดลงเหลือเพียง 6 ราย และยอดผู้บาดเจ็บจากเดิม ในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี 450 กว่าราย แต่ในเดือนสิงหาคมปีนี้ ลดลงเหลือเพียง 169 ราย สิ่งสำคัญในการช่วยลดอุบัติเหตุทางถนนลงได้ก็คือการมีส่วนร่วมของทุกคนโดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วมในการช่วยดูแลลูกหลานของตนเอง ซึ่งจังหวัดขอนแก่นจะได้มีการจัดตั้งคลังหมวกกันน็อคประจำหมู่บ้านเพื่อให้ผู้ไม่มีสามารถไปยืมจากบ้านผู้ใหญ่บ้านได้

                      สำหรับ กิจกรรมทอดผ้าป่าหมวกกันน็อคขับขี่ปลอดภัย 365 วัน เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนวาระจังหวัดขอนแก่นขับขี่ปลอดภัย 365 วัน ปี 2566 เพื่อลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน และยังได้เชิญชวนหน่วยงาน องค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ร่วมบริจาคหมวกกันน็อค เพื่อนำไปมอบให้เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ที่ขาดแคลนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจากการสำรวจความต้องการในพื้นที่ทั้ง 26 อำเภอ พบว่า มียอดความต้องการหมวกกันน็อครวม 18,454 ใบ โดยอำเภอดำเนินการเองโดยจัดกิจกรรมในพื้นที่และแจกจ่ายไปแล้ว 3656 ใบ คงเหลือต้องจัดหาเพิ่มเติมอีก 14,798 ใบ ซึ่งจังหวัดขอนแก่นได้นำหมวกนิรภัย ที่ได้รับจากผู้มีจิตอันเป็นกุศลจำนวน 1,000 ใบ รวมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบให้กับจังหวัดขอนแก่นอีก 1,125 ใบ และได้รับบริจาคจากหน่วยงานอื่นๆ คาดว่าจะมีหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้นเพียงพอต่อการมอบให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่แต่ละอำเภอได้สำรวจไว้