ศรีสะเกษ-ผอ.พัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ นำข้าราชการ-เจ้าหน้าที่จิตอาสา ทาสีรั้วกำแพงปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมบริการ ปชช.

เมื่อวันที่ 7 ส.ค. ที่หน้าสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายสรรชัย ชอบพิมาย ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จิตอาสา ในสังกัด ร่วมกันพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทาสีรั้วกำแพง ภายใต้โครงการเราทำความดีด้วยหัวใจ ปี 2562 ทั้งนี้เพื่อความสะอาดสวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ใช้เงินงบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด.

ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ // รายงาน