ทั่วไทย – เตรียมรับซื้อใบกระท่อมสมาชิก เพื่อการส่งออก ตามโครงการ “กระท่อมฟาร์มมิ่งไทย”

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ทีมงาน ชุดปฏิบัติการ(พิเศษ)ตามแนวศาสตรแห่งพระราชาอนันตรลักษณมงคลแผ่นดิน “ครั้งหนึ่งในชีวิตทำดีเพื่อแผ่นดิน” นำโดย ดร.ธนันท์รัฐ เจริญ นายกสมาคมคนไทยใจรักแผ่นดิน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม แปลงปลูก พืชกระท่อมของสมาชิกภายในจังหวัดนนทบุรี/ปทุมธานี และพาผู้ซื้อ กระท่อม จากประเทศ เยี่ยมชมแปลงปลูกพืช กระท่อม ที่เป็นสมาชิกของ โครงการ กระท่อมฟาร์มมิ่งไทย ซึ่งมีเกษตรกรที่ทาง โครงการฯได้ส่งเสริมให้ปลูก พืชกระท่อม ไว้จำนวนกว่า2,000,000ต้น

ทั้งนี้ ดร.ธนันท์รัฐ เจริญเธียร นายกสมาคมคนไทยใจรักแผ่นดิน ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าว ว่า ตอน นี้ ค่อนข้างชัดเจนว่า การส่งออกพืชกระท่อมชนิด ตากแห้ง อบ บด นั้นจะเริ่มส่งออกขายไปยังต่างประเทศ ภายในเดือนสิงหาคม 2566 นี้อย่างแน่นอน และใน2566นี้ จะต้องทำการส่งใบกระท่อมแห่งชนิด อบบดแห้ง จำนวน ไม่ต่ำกว่า225,000 ตัน ล้อตแรก จะส่งได้อยู่ ประมานจำนวน 150 ตัน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทั่วทุกภูมิภาค ทราบว่า ข้อเท็จจริง กระท่อม ที่จะขายได้นั้น ต้องมีอายุการปลูกมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี นับจากวันที่ปลูกลงดิน จึงจะได้ค่าของสารไมทราเจนีน ตามที่ต้องการ


แต่เนื่องจาก โครงการ ได้ส่งกระท่อม ที่มีอายุการปลูก 1 ปี/ครึ่ง ขึ้นเข้าตรวจใน แล็ปที่ได้มาตรฐานจากต่างประเทศ ปรากฏค่าของสารไมทราเจนีน เป็นที่ต้องการของตลาดผู้ซื้อต่างประเทศ ในการรับซื้อ กระท่อม อบ /บดแห้ง ผู้ซื้อจะซื้อตามค่าของสาร ฯ เริ่ม 1.4 % ถึง 5.2 % โดยราคา เริ่มซื้อที่ 6- 16 ยูเอส ซึ่งจะประกาศให้ชมทางเวฟไซน์ ที่จะเปิดในต่างประเทศ เร็วๆนี้


ขอให้เกษตรกรวางใจและมั่นใจ และขอให้เกษตรกรปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไข กฏหมาย กระท่อมซึ่งทางคณะกรรมการโครงการฯได้ประสานไปยังหน่วยงานส่วนราชการผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เตรียมการส่งออกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันค่าของสารไมทราเจนีน ในกระท่อม ของไทยเรานั้น มีค่าสูงกว่าประเทศอินโด ทางโครงการฯ เราจะทำการซื้อใบกระท่อม สด แห้ง ในราคาตามค่าสาร ไมทราเจนีน ขนะนี้เราเริ่มรวบรวมซื้อบ้างแล้ว หากเกษตรกรที่ปลูกกระท่อม ไว้แล้วมีอายุ 1 ปีครึ่งขึ้นไปสามารถ เก็บมาขายได้ ในเขต จ. ปทุมธานี/นนทบุรี/อยุธยา/ สระบุรี/สมุทรปราการ หรือบริเวณไกล้เคียง ระยะทางไม่เกิน 30 กม. รับซื้อหน้าสวน ใบสด หากไกลกว่านี้ ต้องตากรวมเป็นใบแห้ง รับซื้อทุกสายพันธ์

ทางโครงการขอประกาศให้เกษตรกรได้รับรู้โดยทั่วกัน ว่า การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ และการสร้างโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ผลิตจากใบ กระท่อม นั้นรัฐบาลยังไม่มีนโยบายอนุญาตให้ทำ มีเพียงโรง อบ/บด เท่านั้น แต่หากในอีก 5 ปีข้างหน้าอาจทำได้ และขอย้ำอีกว่า กระท่อมฟร์ามมิ่งไทย ขาย ส่งออก ใบแห้ง อบบด เท่านั้น ขอให้เกษตรกรติดต่อเราโดยตรง เราจะถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อความปลอดภัยของทุกคนให้ทราบ ขอให้เกษตรกรผู้ปลูก พืชกระท่อม ใจเย็นๆอย่าไปตัดทิ้ง ขายได้แน่นอน หากทำตามเงื่อนไขของเรา กระท่อม เป็นพืชมหามงคล มีอายุยืนนาน 130ปี ปลูกให้เป็นมรดกลูกหลาน สมานฉันท์คนในครอบครัว โปรดติดต่อขายให้เรา เจ้าแรกเจ้าเดียวไม่มีสาขา สอบถาม 082-658-5164