ชัยภูมิ (ชมคลิป) พสกนิกรทุกหมู่เหล่าใน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จัดกิจกรรม ในวันพระราชสมภพ

พสกนิกรทุกหมู่เหล่าใน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จัดกิจกรรม ในวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้า สุทิดา พัชสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พัฒนา สร้างฝ่ายมีชีวิตปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้านอย่างยั่งยืน


เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.ที่วัด ศิริผล บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ นาย นาย ประพันธ์ อยู่หนองบัว นายอำเภอบำเหน็จณรงค์ เป็นประธานพิธี จัดกิจกรรม ในวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้า สุทิดา พัชสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมี นาย ศุภชัย เอื้อไพรโรจน์ถาวร นายก อบต.บ้านชวน และจิตอาสาพร้อมชาวบ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทุกหมู่เหล่าและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมงาน กว่า 200 คน ร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้า สุทิดา พัชสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (3 มิถุนายน ของทุกปี)

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ” สร้างฝ่ายมีชีวิต ปลูกต้นไม้ เช่นไม้สัก ไม้ประดู่ บนเนื้อที่35ไร่ ณ.บริเวณ ที่สาธารณะ หนองกก บ.หนองตะไก้ และปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่บ้านยั่งยืน”ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้ พสนิกร ทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสนามสามัคคีร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของ ประชาชนส่วนร่วม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิด ความรัก ความผูกพัน ใน 4 สถาบันหลัก ของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน เป็นที่น่ายินดียิ่งสำหรับท่านทั้งหลาย ที่ได้มาชุมนุมโดยพร้อมเพรียงกัน การทำกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้ จะสำเร็จลุล่วงด้วยดีตามเป้าหมาย ขอให้ทุกท่าน ทำงานด้วยความระมัดระวัง คำนึงถึงความปลอดภัยของกำลังพลจิตอาสา เป็นหลักสำคัญ

วิรัตน์ ดวงแก้ว ผู้สื่อขาว จ.ชัยภูมิ