หนองบัวลำภู(ชมคลิป) “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Leaning” โรงเรียนบ้านโนนเมืองต้นแบบของ สพฐ. พร้อมโชว์??สุดยอดนำเสนอผลงานเด่นผ่านภาคีเครือข่ายหลากหลายกิจกรรม

สพฐ.ลงพื้นที่ติดตามเชิงประจักษ์ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Leaning” โรงเรียนบ้านโนนเมืองต้นแบบของ สพฐ. พร้อมโชว์??สุดยอดนำเสนอผลงานเด่นผ่านภาคีเครือข่ายหลากหลายกิจกรรม

วันนี้(5 สค.62) ที่อาคารชัยพฤกษ์ โรงเรียนบ้านโนนเมือง ต.โนนเมือง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู นางปณิชา นัยเพียร รองผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ประธานคณะกรรมการตามเชิงประจักษ์ การขับเคลื่อนนโยบาย”ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ : Active Leaning” และคณะลงพื้นที่ติดตามเชิงประจักษ์การขับเคลื่อนนโยบาย
”ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ : Active Leaning” ประจำปีงบประมาณ 2562 ของโรงเรียนบ้านโนนเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ได้พิจารณาคัดเลือกจาก 30 โรงเรียนทั่วประเทศ

โดยมีนายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพฟ.นภ.เขต 2 นายณัฐวัฒน์ บุญค้ำมา นายอำเภอนากลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ผู้บริหารในศูนย์เครือข่าย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาและอาชีพ พร้อมทั้งมีพระครูเจติยาภิวัฒน์ รองเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู รูปที่ 2 รองเจ้าคณะอำเภอนากลาง เจ้าอาวาสวัดศิริบุญธรรม ตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 และนางรังสิมา บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเมือง และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านโนนเมืองให้การต้อนรับ

นางปณิชา นัยเพียร ประธานคณะติดตามเชิงประจักษ์การขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Leaning” กล่าวว่า วันนี้สพฐ.ได้มอบหมายให้คณะกรรมการฯลงพื้นที่แต่ละโรงเรียนที่สพฐ.ให้แต่ละเขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ เขตละ 1 โรงเรียน จากนั้น สพฐ.ได้ดำเนินการคัดเลือกจากเอกสารและมีโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินของ สพฐ. จำนวน 30 โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนบ้านโนนเมือง เป็นอีกโรงเรียนหนึ่งที่ สพฐ.ได้คัดเลือกให้เป็น 1 ใน 30 โรงเรียน เพื่อคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Leaning”โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ลงพื้นที่ 6 ภูมิภาค เพื่อติดตามเชิงประจักษ์และพิจารณาตัดสินให้ได้สุดยอด จาก 20 โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เหลือ 7โรงเรียน โดยสพฐ.จะพิจารณาตัดสินจาก30โรงเรียนทั่วประเทศให้ได้สุดยอดเหลือ20โรงเรียนในระดับประเทศ

ซึ่งในการลงพื้นที่ติดตามฯ ในครั้งนี้ คณะกรรมการฯพบว่าโรงเรียนบ้านโนนเมือง ได้ดำเนินการเพื่อสนองนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ดำเนินการแบบบูรณาการ ครบทุกกิจกรรมโดยเฉพาะกิจกรรมเด่นๆอาทิ กีฬาพาเพลิน มัคคุเทศก์น้อย หมอยาน้อย ออนซอนมรดกอีสาน เพลินเพลินงานประดิษฐ์ สนุกกับการถนอมอาหาร จิตอาสาน้อยร้อยรักษ์ และอีกหลากหลายกิจกรรม หลังจากนั้นคณะกรรมการฯได้สอบถามกับผู้ทรงคุณวุฒิ คณะครูและนักเรียน พร้อมให้กำลังใจกับทุกคนที่ช่วยดำเนินการตามนโยบายของ สพฐ. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติต่อไป

ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู