มหาสารคาม (ชมคลิป) เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตคึกคัก

ประชาชนผู้ใช้สิทธิ์นอกเขตมารอลงคะแนนแต่เช้าขณะที่ผู้ใช้สิทธิ์ต่างพูดเสียงเดียวกัน ต่างมีภารกิจที่ไม่สมารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันที่14ได้ จึงมาเลือกตั้งล่วงหน้าเพื่อความสบายใจ และเพื่อไม่เป็นการเสียสิทธิ์


วันที่ 7 พฤษภาคม 2566 เ วลา 08.00 น . ที่โรงเรียนผดุงนารี อ.เมือง จ.มหาสารคาม ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับลงคะแนนล่วงหน้านอกเขต เขตเลือกตั้งกลางที่ 1 มี10หน่วยเลือกตั้ง ได้มีประชาชนทยอยเดินทางมาลงคะแนนใช้สิทธิ์ล่วงหน้ากันอย่างคึกคัก โดยขั้นตอนที่1 มีการตรวจรายชื่อ ที่หน่วยเลือกตั้ง ขั้นตอนที่2ยืนหลักฐานบัตรประชาชนแสดงตน ขั้นตอนที่3รับซองใส่บัตรเลือกตั้ง และบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ได้แก่ บัตรเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และบัตรเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อขั้นตอนที่ 4 ทําเครื่องหมายกากบาท ขั้นตอนที่ 5 พับบัตรเลือกตั้งที่ทำเครื่องหมายแล้วใส่ซองใส่บัตรเลือกตั้ง ขั้นตอนที่ 6 กปน.ลงลายมือชื่อกำกับซองใส่บัตรเลือกตั้งขั้นตอนที่ 7 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนําซองใส่บัตรเลือกตั้ง ใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้ง โดยส่วนใหญ่ต่างเป็นประชาชนจากต่างจังหวัดที่มาทำงานในจังหวัดมหาสารคามและไม่สะดวกที่จะกลับไปลงคะแนนเสียงในภูมิลำเนาได้ ท่ามกลางความดูแลความสงบของตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม
น.ส.จุฑามาศ จันโท ผอ.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.มหาสารคาม กล่าว่า จังหวัดมหาสารคามใช้สถานที่หอประชุมโรงเรียนผดุงนารี อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งใช้เป็นสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง โดยมีประชาชนลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าจำนวน 5,173 คน โดยบรรยากาศก่อน 08.00 น. มีประชาชนทยอยเดินทางมาที่หน่วยเลือกตั้งอย่างคึกคัก พร้อมตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง โดย กกต.มหาสารคามได้แยกหน่วยเลือกตั้งออกเป็น 10 หน่วยเลือกตั้ง เพื่อความสะดวกของผู้มาใช้สิทธิ์ เฉลี่ยหน่วยเลือกตั้งละประมาณ 500 คน ซึ่งบรรยากาศเรียบร้อย
เมื่อถึงเวลา 08.00 น. กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ได้ประกาศ และนำกล่องใส่บัตรเลือกตั้งแสดงให้ผู้มาใช้สิทธิ์ ดูว่าภายในกล่องว่างเปล่า ก่อนที่จะปิดผนึก ตามขั้นตอน และใช้ผู้มาใช้สิทธิ์ทยอยใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า โดยหน่วยเลือกตั้งที่คึกคักมากที่สุดคือหน่วยเลือกตั้งที่ 7 และ 8 ซึ่งเป็นหน่วยของผู้ใช้สิทธิ์ในจังหวัดมหาสารคาม ที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างอำเภอ โดยมีประชาชนต่อแถวยาวรอใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่จะเป็นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในวันที่ 14 พฤษภาคม
ทั้งนี้ มีประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตจังหวัดทั้ง 6 เขตของจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 7,959 คน ประกอบด้วย เขต 1 จำนวน 5,173 คน เขต 2 จำนวน 538 คน เขต 3 จำนวน 589 คน เขต 4 จำนวน 651 คน เขต 5 จำนวน 591 คน และเขต 6 จำนวน 417 คน
ส่วนประชาชนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งในเขตจังหวัด ทั้ง 6 เขต มีจำนวนทั้งสิ้น 158 คน ประกอบด้วย เขต 1 จำนวน 32 คน เขต 2 จำนวน 12 คน เขต 3 จำนวน 88 คน เขต 4 จำนวน 14 คน เขต 5 จำนวน 5 คน และเขต 6 จำนวน 7 คน

Related posts