(ชมคลิป) พิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2566


ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ป้อมยามตำรวจแยกบ้านสานตม ต.สานตม อ.ภูเรือ จ.เลย นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยนางสาวภูมารินทร์ คงเพียรธรรม นายอำเภอภูเรือ ร่วมกันเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน มูลนิธิ สมาคม สมาชิก อปพร.ร่วมพิธี
นายวรวิท เรืองจันทร์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 2(ด่านซ้าย )กล่าวรายงานว่า
เนื่องจากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน และเป็นช่วงเวลา
ที่ประชาชนใช้รถใช้ถนนเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ
เป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับประชาชน
กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) จึงได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ทั้งภาครัฐ และเอกชน ซึ่งประกอบไปด้วย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเลย,ตำรวจ,ฝ่ายปกครอง, สาธารณสุข , มูลนิธิและอาสาสมัคร โดยจัดตั้งศูนย์อำนวย
ความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2566 ระหว่างวันที่ 11 เมษายน
2566 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2566 รวม 7 วัน เพื่อคอยอำนวยความสะดวกและปลอดภัย แก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง เป็นจุดพักรถ/สอบถามเส้นทาง/ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นกรณี รถเสีย รถเกิดอุบัติเหตุและให้บริการแก่ประชาชน เช่น ห้องน้ำ น้ำดื่ม กาแฟ ผ้าเย็น เพื่อเป็นการพักคนพักรถ ซึ่งจะได้เดินทางต่อด้วยความปลอดภัย
นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยกล่าวว่า การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน การสร้างจิตสำนึกร่วมกันของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจึงเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล และของทุกกระทรวง โดยกำหนดให้ความปลอดภัยทางถนนเป็น
“วาระแห่งชาติ” ซึ่งทุกหน่วยงานต้องให้ความสำคัญ และขับเคลื่อนภารกิจให้บังเกิดผลสำเร็จในทางปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยมีเป้าหมายเพื่อลดและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุดในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ได้ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด การบูรณาการ การทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แสดงออกถึงความร่วมมือร่วมใจของทุกหน่วย ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ร่วมกันดำเนินงานอย่างพร้อมเพรียง และจริงจังจะทำให้การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม
ด้านนางสาวภูมารินทร์ คงเพียรธรรม นายอำเภอภูเรือกล่าวว่า เพิ่มเติมว่า นอกจากด่านแห่งนี้แล้ว ทางอำเภอร่วมกันตำรวจอำเภอภูเรือ ยังมีด่านตรวจที่หน้าอำเภอ และด่านตามหมู่บ้านตรวจตราเคร่งครัดวินัยจราจร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจำหน่ายแอลกอฮอล์ลให้กับเด็กและเยาวชน ผู้ใดจำหน่ายให้ดำเนินคดีเด็ดขาดทุกราย

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย

Related posts