กาฬสินธุ์ (ชมคลิป) พบป้ายมือมืดเขียนด่าคำหยาบริมถนนปากทางเขื่อนลำปาว

 


พบป้ายแผ่นเหล็กของส่วนราชการ ริมถนนหลวงสายปากทาง-เขื่อนลำปาว ตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ถูกมือมืดใช้สีดำเพ้นท์ตัวอักษรไทย “ค ว ย” สื่อถึงความหยาบคาย ตามความหมายของคนอีสานหมายถึงคำด่า เหยียดหยาม ระบุปรากฏเห็นข้อความดังกล่าวก่อนปีใหม่ แต่ถึงวันนี้ยังถูกปล่อยทิ้งไว้เหมือนถูกเมิน ชาวบ้าน นักท่องเที่ยว เห็นแล้วรับไม่ได้ วอนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแก้ไขด่วน


วันที่ 8 มกราคม 2566 ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้ง พบป้ายเหล็กพื้นสีเขียว ที่ปักอยู่ริมคลองชลประทาน ข้างทางหลวงสายปากทาง-เขื่อนลำปาว ใกล้ทางเข้าบ้านโนนสามัคคี หมู่ 10 ต.ดอนสมบูรณ์ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ถูกบุคคลนิรนามใช้สเปรย์สีดำพ่นเป็นตัวอักษรไทย “ค ว ย” ขนาดใหญ่ บดบังข้อความเดิมที่ปรากฏอยู่บนแผ่นป้ายเกือบมิด
ทั้งนี้ ชาวบ้าน นักท่องเที่ยว ผู้สัญจรผ่านไปมา เห็นแล้วรู้สึกไม่ดี ไม่รู้มือมืดหรือคนมือบอนเขียนด่าใคร มีเจตนาอะไรถึงลงมือเพ้นท์ข้อความดังกล่าวบนแผ่นป้าย และไม่รู้แอบมาเพ้นท์เมื่อไหร่ รู้แต่ว่าเห็นก่อนเทศกาลปีใหม่ ผ่านไปมามองเห็นเด่นหรา ชัดเจน เพราะตั้งอยู่ข้างถนนสายหลัก หรือถนนยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวสู่เขื่อนลำปาว มีรถยนต์ในพื้นที่และต่างถิ่นสัญจรผ่านวันละกว่า 2,000 คัน ทั้งนี้ ต้องการบอกผ่านสื่อมวลชน ช่วยเป็นกระบอกเสียงฝากถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรีบแก้ไข และฝากไปถึงเจ้าของตัวอักษรดังกล่าว ออกมาแสดงความรับผิดชอบด้วย เพราะการกระทำดังกล่าวเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมที่สุด


ผู้สื่อข่าวจึงได้ลงพื้นที่ พบป้ายดังกล่าว ขนาด 1×2 เมตร ซึ่งเป็นป้ายประกาศข้อความว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้าง แก้ไข หรือต่อเติมสิ่งก่อสร้าง หรือปลูกปักสิ่งใด หรือทำการเพาะปลูก รุกล้ำทางน้ำชลประทาน ชานคลอง เขตคันคลอง หรือเขตพนัง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากกรมชลประทาน ผู้ฝ่าฝืนจะมีความผิดตามมาตรา 23 และต้องระวางโทษจำคุก หรือปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ.2485 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว” โดยเป็นตัวอักษรสีขาวบนแผ่นป้ายสีเขียว ก่อนที่จะมีมือมืดใช้สเปรย์สีดำพ่นอักษร “ค ว ย” ทับเกือบบดบังข้อความเดิมดังกล่าว


อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านที่พบเห็นและแจ้งข่าว ต้องการให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งรีบแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นการปลดป้ายแผ่นป้ายนี้ออก หรือหากมีความจำเป็นจะประกาศข้อความเดิมอีก ก็ให้นำแผ่นป้ายอันใหม่มาติดตั้งแทน ดีกว่าที่จะปล่อยมานานข้ามปี เหมือนถูกเมินเฉยอย่างนี้ เนื่องจากจุดที่ตั้งแผ่นป้ายอยู่ตรงข้ามกับสถานที่ออกกำลังกายชุมชนตำบลดอนสมบูรณ์ และเป็นจุดพักรถคนเดินทาง ใครที่ผ่านมาเห็นแล้วรู้สึกอนาถใจ รับไม่ได้ กับตัวอักษรข้อความ “ค ว ย” เพราะตัวอักษรทั้ง 3 ตัว เมื่ออ่านแล้วไม่สุภาพ หยาบคาย ตามความหมายของชาวอีสานหมายถึงคำด่า เหยียดหยาม จึงอยากให้รีบเปลี่ยนป้ายนี้ออกไป รวมทั้งติดตามตัวบุคคลนิรนาม หรือมือมืดคนนี้มาลงโทษด้วย เพราะถือว่าเป็นการทำลายทรัพย์สินของทางราชการ และยังสื่อถึงความไร้มรรยาท ขาดคุณธรรมอันดีงาม ทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อกับชุมชนด้วย