มุกดาหาร – คณะกรรมาธิการ ปปช. ตรวจสอบการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ

 

คณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านดอนม่วงพัฒนา – บ้านนาคำน้อย
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 จากกรณี คณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฏร นำโดย นายจารึก ศรีอ่อน รองประธานคณะกรรมาธิการ นายสุทา ประทีป ณ ถลาง รองประธานคณะกรรมาธิการ นายธีรัจชัย พันธุมาศ โฆษกคณะกรรมาธิการ และ นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ เลขานุการคณะกรรมาธิการ พร้อมคณะฯ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหารเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านดอนม่วงพัฒนา ตำบลโพนทราย – บ้านนาคำน้อย ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมู เพื่อตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุจริง และรับฟังข้อเท็จจริงจากการดำเนินการก่อสร้างถนนลูกรังสายดังกล่าว ซึ่งจากการลงพื้นที่ของคณะกรรมาธิการฯ พบมีการบุกรุกโค่นต้นไม้ป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต เมื่อทำการตรวจวัดถนนดังกล่าวมีความกว้าง 18 เมตร ความยาว 575 เมตร (เป็นการว่าจ้างบริษัทเอกชนในก่อสร้าง) ซึ่งตลอดแนวมีการโค่นต้นไม้ตามแนวตลอดสาย


ต่อมาคณะกรรมาธิการฯ ได้เดินสำรวจพื้นที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการเปิดถนนใหม่ ซึ่งเป็นช่วงต่อจากการดำเนินการตามโครงการของบริษัทเอกชนก่อสร้าง ซึ่งได้จัดทำเองโดยใช้งบประมาณกว่า 2 ล้านบาท โดยใช้เครื่องจักรกล บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด เป็นการเปิดถนนใหม่ ความกว้าง 18 เมตร ความยาวโดยประมาณ 1,500-2,000 เมตร ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการเคลียริ่งต้นไม้ออกจากบริเวณถนนที่เปิดถนนใหม่ (แต่มีการร้องเรียนก่อนจึงได้หยุดดำเนินการ) ซึ่งการดำเนินการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมูแห่งนี้ กระทำการก่อนได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้


จากนั้นคณะกรรมาธิการฯ ได้เดินทางไปจุดที่สองคือ หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ มห. 1 (คำป่าหลาย) ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เพื่อตรวจสอบไม้ของกลางทั้งหมดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้โค่นล้มในระหว่างดำเนินการเคลียต้นไม้เปิดถนนใหม่ ซึ่งมีไม้ของกลางจำนวน 97 ต้น 101 ท่อน
ล่าสุดที่บริเวณชั้น 5 ห้องแก้วกินรี ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายจารึก ศรีอ่อน รองประธานคณะกรรมาธิการ นายสุทา ประทีป ณ ถลาง รองประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร, นายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย ,สารวัตรสถานีตำรวจภูธรคำป่าหลาย, ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร ,หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.1 (คำป่าหลาย), ผู้ร้องเรียน และชาวบ้านนาคำน้อย และชาวบ้านดอนม่วงพัฒนา เข้าร่วมเพื่อรับฟังข้อเท็จจริงการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านดอนม่วงพัฒนา ตำบลโพนทราย – บ้านนาคำน้อย ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร


นายจารึก ศรีอ่อน รองประธานคณะกรรมาธิการ กล่าวว่า กรณีดังกล่าวประชาชนร้องเรียน เรื่อง การทำถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ที่ไปตัดถนนที่กรมป่าไม้ยังไม่อนุญาต ตามมติ ครม. กรณีถนนทั่วประเทศไทยที่เป็นพื้นที่ป่า ถ้าตรงไหนจดเป็นทางสาธารณะแล้ว เอกสารไม่มีถ้ามันเป็นพื้นที่ป่าดำเนินการขออนุญาตให้เรียบร้อย แต่พื้นที่ตรงนี้ ทาง อบจ. ไปทำยังไม่มีการขออนุญาต ประชาชนร้องเรียนมันผิดกฎหมาย ฉะนั้นกรรมาธิการจะต้องลงมาดูว่า ทาง อบจ.ก็อ้างว่าเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ก็ลงมาดูข้อเท็จจริงว่า มันควรจะทำแค่ไหน อย่างไร ก็ไปดูได้เห็นข้อเท็จจริงมากมายต่อการกระทำของ อบจ. มุกดาหาร ก็ท่านอาจจะไม่รู้ หรือท่านรู้หรือท่านแกล้งไม่รู้อะไรต่าง ๆ ก็ไม่อาจจะทราบได้ แต่กรรมาธิการของเราต้องรักษากฎหมาย ถึงแม้เป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนก็ตาม กฎหมายเราต้องรักษาไว้


ส่วนความต้องการของประชาชนก็มอบให้จังหวัดมุกดาหารไปแล้ว ไปดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน ถนนเป็นหลุมเป้นบ่อ และขนผลผลิตทางการเกษตรมาได้ยากลำบาก เมื่อวานก็ลงพื้นที่เห็นกองมันสำปะหลังของชาวบ้าน ก็ให้ทางจังหวัดรับไปดำเนินการแก้ไขช่วยเหลือประชาชน
รองประธานคณะกรรมาธิการ กล่าวอีกว่า หลังจากนี้นยังมีหน่วยงาน 2-3 หน่วยงาน จะต้องไปดำเนินการชี้แจงที่กรุงเทพ พอชี้แจงเสร็จแล้ว ก็จะได้สรุปเรื่อง ขอมติว่าจะดำเนินการอย่างไร โดยมติของที่ประชุม ส่วนพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน สั่งให้ ผวจ. ตั้งกรรมการ 3 ฝ่าย ระหว่างท้องถิ่น ทางป่าไม้ เขาก็มีสิทธิ์ที่จะขออนุญาต ตามความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน สามารถเสนอผู้บังคับบัญชาว่า ตรงนี้เสนอเรื่องเร่งด่วน เพราะพี่น้องประชาชนเดือดร้อน ก็สามารถที่จะทำได้ โดยจังหวัดเป็นแม่งาน ส่วนงบประมาณก็อาจจะใช้งบจังหวัด ..

อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร