ขอนแก่น – ปล่อยปลาน้ำจืดลงในอ่างเก็บน้ำเพื่อขยายพันธุ์และเป็นแหล่งโปรตีนให้ชุมชนเนื่องในวันประมงแห่งชาติ

 


วันที่ 13 ก.ย.2565 เวลา 10.00น. นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานมอบพันธุ์ปลาน้ำจืดให้กับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่นเพื่อนำไปปล่อยในหนองน้ำสาธารณะตามหมู่บ้านชุมชนของตนเองเนื่องในวันประมงแห่งชาติ จากนั้นนำหัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้านและเยาวชนนักเรียน ประชาชนร่วมกันปล่อยปลา ลงในอ่างเก็บน้ำบ้านหนองน้ำเกลี้ยงตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำมีพื้นที่กว่า 210 ไร่ โดยทางสำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่นและส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อขยายพันธุ์ปลาพันธุ์สัตว์น้ำจืด เป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรและเป็นแหล่งอาหารโปรตีนให้กับชาวบ้านในพื้นที่ด้วย สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้วันที่ 21 กันยายนของทุกปีเป็นวันประมงแห่งชาติ และเป็นวันงดจับสัตว์น้ำทุกชนิด จังหวัดขอนแก่นเห็นว่าช่วงดังกล่าวเป็นช่วงที่เหมาะแก่การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำทุกชนิดเพราะจะทำให้สัตว์น้ำมีโอกาสรอดชีวิตมากยิ่งขึ้น โดยปลาที่นำมาปล่อยเป็นปลาน้ำจืดปลากินพืช ปลาบึก กุ้งก้ามกรามจำนวน 315,000ตัว