‘หลวงปู่ทอง ปภากโร’ เสกเหรียญ “มังกรคู่รวยเงินรวยทอง” หาปัจจัยสร้างเจดีย์

ที่วัดบ้านคูบ อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ ได้มีการพุทธาภิเษกเหรียญ หลวงปู่ทอง ปภากโร รุ่น มังกรคู่รวยเงินรวยทอง พิธีได้มีการจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ยังโบสถ์วัดบ้านคูบ โดยมีชาวบ้านเข้ามาร่วมในพิธีจำนวนมาก โดยวัตถุประสังค์สำหรับการสร้างเหรียญเพื่อหาปัจจัยสร้างเจดีย์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนไว้สักการะบูชา

ประวัติ หลวงปู่ทอง ปภากโร อายุ 113 ปี 61 พรรษา เกิด วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2449 ที่ ต.คูบ อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ จบการศึกษา ป.4 บิดาชื่อ นาย ดอ  มารดาชื่อ นาง สิงห์ หลังจากที่ท่านศึกษาจนจบ ท่านได้บวชเป็นเณรและอุปสมบท และได้เริ่มเล่าเรียนศึกษาวิชาเป็นจริงเป็นจังในระยะนี้ กับครูบาอาจารย์ หลวงปู่เป็นคนมีมานะพากเพียรเป็นยอดเยี่ยม

หลวงปู่เคยเล่าให้ฟังว่า “ท่านมีนิสัยจะทำอะไรแล้วต้องทำให้สำเร็จ คิดอะไรไม่ได้เป็นไม่ยอมหยุดคิด คิดมันไปจนออกจนเข้าใจ ดูอะไรไม่ได้เรื่องไม่ได้ความ ก็คิดค้นมันไปจนแตกฉาน” ครูบาอาจารย์เฮาจำชื่อบ่ได้ดอก ส่วนอักขระบนร่างกายหลวงปู่ที่ แขน ขา หลัง และทั่วทั้งร่างกายเป็นอักขระธรรมลาวในยุคสมัย “สมเด็จลุน” เป็นยันต์ที่เก่าแก่จนคนในยุคนี้แทบจะไม่มีใครรู้จัก ครูบาอาจารย์ท่านสมัยปี 2449 ฝั่งอิสานและสปป.ลาว

หลวงปู่มีนิสัยสันโดษ จนบางคราวเห็นได้ว่ามักน้อย และมีความพากเพียรพยายาม สบงและจีวรที่นุ่งห่มก็นิยมใช้ของเก่า จะได้เห็นหลวงปู่นุ่งห่มสบงจีวรใหม่ ก็ต่อเมื่อมีผู้ศรัทธาถวายให้ครองในกิจนิมนต์ หลวงปู่จึงครองฉลองศรัทธา ถ้าเป็นไตรจีวรแพร ครองแล้วกลับมาจากที่นิมนต์ก็มอบให้พระภิกษุรูปอื่นไป ข้าวของที่มีผู้ถวาย ถ้ามีประโยชน์แก่พระภิกษุรูปอื่นๆ หลวงปู่ก็ให้ต่อไป ของสิ่งใดที่มีผู้ถวายไว้ ถ้ามีใครอยากได้แล้วออกปากขอ หลวงปู่ก็ให้ แต่เมื่อหลวงปู่บอกให้แล้ว ผู้ขอต้องเอาไปเลยทีเดียว ถ้ายังไม่เอาไปและทิ้งไว้ หรือฝากไว้กับหลวงปู่ เมื่อมีใครมาเห็นในภายหลังและออกปากขออีก หลวงปู่ก็ให้อีก

ในช่วงที่หลวงปู่เดินจาริกธุดงค์อยู่ในเขตพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ จากนั้นจึงได้มีการธุดงค์ไกลขึ้นเรื่อย ๆ ไปจนถึงป่าลึกที่ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา  เพื่อทำความเพียรให้เกิดสติปัญญา เพื่อการหลุดพ้นจากกิเลส ตัณหา และอุปทานทั้งปวง เมื่อพิจารณาเห็นสมควรแก่การปฏิบัติแล้ว หลวงปู่ธุดงค์จากประเทศลาว กลับมายังประเทศไทย เดินข้ามเขตด้าน จ.อุบลราชธานี สู่บ้านเกิดที่บ้านคูบ อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ

อย่างไรก็ดี จากประวัติอันน่าสนใจทั้งเรื่องของความแก่กล้าในวิชาอาคม และความแตกฉานในความรู้ด้านพระพุทธศาสนาอย่างถ่องแท้ แม้จะมีท่าทีการแสดงออกที่ตรงไปตรงมา ทุกคนกลับทราบดีว่าหลวงปู่นั้นมีจิตเมตตาเป็นอย่างยิ่ง  ท่านนั้นมีจิตที่แจ่มใส หมดสิ้นแล้วซึ่งกิเลส เป็นที่พึ่งทางธรรมให้แก่ญาติโยมทุกคนอย่างแท้จริง.

สนใจติดต่อนายเกียรติศักดิ์ ปุญประวัติ โทร.088-8421029