หนองบัวลำภู(ชมคลิป)ผบ.พล.ร.3 ลงพื้นที่แก้วิกฤตภัยแล้ง บูรณาการร่วมปล่อยขบวนช่วยเหลือภัยแล้ง ตามโครงการราษฏร์ รัฐร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง

วันนี้(27 กค.62) พลตรีสัญชัย รุ่งศรีทอง ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 (ผบ.พล.ร.3) พันเอกณรงค์ สวนแก้ว ผู้บังคับการกรม ทหารราบที่ 8 (ผบ.ร.8) ค่ายสีหราชเดโชไชย พร้อมด้วย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผวจ.หนองบัวลำภู พ.อ.ปริชญ์ สุคันธศรี รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดหนองบัวลำภู รอง ผวจ.หนองบัวลำภู ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู ห้วหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รองนายก อบจ.หนองบัวลำภู นายอำเภอโนนสัง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู นายก อบต.โคกใหญ่ ชาวบ้านตำบลโคกใหญ่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ บริเวณหาดโนนยาว ต.โคกใหญ่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

พลตรีสัญชัยฯผบ.พล.ร.3 กล่าวว่าตามที่เกิดเหตุการณ์วิกฤตภัยแล้งในทุกพื้นที่ ในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แม่ทัพภาคที่ 2 ห่วงใยต่อสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่พร้อมได้จัดตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและภัยพิบัติอื่นๆเพื่อเตรียมการให้ความช่วยเหลือ ซึ่งเป็นปัญหาความเร่งด่วนที่ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญ และต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทหาร สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ในครั้งนี้

พ.ท.วิทยา สาริยา รอง เสธ.ร.8 กล่าวเพิ่มเติมว่าในส่วนกองพลทหารราบที่ 3 ได้สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่ที่ขึ้นตรงกับกองพลทหารราบที่ 3 บูรณาการร่วมกับพื้นที่จัดกำลัง และยุทโธปกรณ์เข้าให้การช่วยเหลือที่ประสบภัยแล้งโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ต.โคกใหญ่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู เข้าประสานการช่วยเหลือกับหน่วยงานในพื้นที่พร้อมสนับสนุนรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร ร่วม 16 คัน และรถผลิตน้ำดื่มของ อบจ.หนองบัวลำภู ผลิตน้ำดื่มพร้อมแจกจ่ายน้ำดื่มน้ำใช้ให้กับประชาชนในเขตตำบลโคกใหญ่

พร้อมรถโกยตักจากชุดทหารช่าง จาก ช.พัน 3 พล.ร. 3 กำจัดวัชพืชแก้ปัญหาภัยแล้งในสระน้ำสาธารณะที่หมู่บ้านโคกป่ากุง ที่ตื่นเขินและมีวัชพืชปกคลุมให้สามารถนำน้ำขึ้นมาใช้ในการทำน้ำประปาหมู่บ้าน เข้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู และในโอกาสเดียวกัน ผบ.พล.ร.3 พร้อมด้วย ผบ.ร.8 และ ผวจ.หนองบัวลำภู พร้อมด้วยห้วหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเยี่ยมครอบครัวผู้ป่วยติดเตียงที่บ้านโคกใหญ่

ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู