หนองบัวลำภู (ชมคลิป) ผู้ว่าเมืองลุ่มภู ขีดเส้นไทม์ไลน์ พลิกฟื้นค่ายลูกเสือ มีสภาพรกร้างทรัพย์สินถูกทำลาย ไร้การกำกับดูแล ไม่มีแผนและงบพัฒนาปรับปรุง มานานร่วม 6 ปี

ผู้ว่าฯเมืองลุ่มภู ขีดเส้นไทม์ไลน์ พลิกฟื้นค่ายลูกเสือจังหวัดหนองบัวลำภู ภายหลังลงพื้นที่พร้อมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชน ค่ายลูกเสือมีสภาพรกร้างทรัพย์สินถูกทำลาย ไร้การกำกับดูแล ไม่มีแผนและงบพัฒนาปรับปรุง มานานร่วม 6 ปี

เมื่อเร็วๆนี้ ณ บริเวณค่ายลูกเสือจังหวัดหนองบัวลำภู บ้านโพธิ์ศรีสะอาด ตำบลกุดจิก อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู หลังจากสื่อมวลชนได้นำเสนอสภาพของค่ายลูกเสือจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 100 ไร่ มีสภาพรกร้างปล่อยให้ทรัพย์สินถูกทำลาย ไร้หน่วยงานหรือบุคคลที่กำกับดูแล และไม่มีแผนและงบพัฒนาปรับปรุง มานานร่วม 6 ปี หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู จึงนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สภาพจริง

โดยในวันนั้น นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพข้อเท็จจริงพร้อมด้วย นายศุภกร วิแสง รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดหนองบัวลำภู นางรัชนีกร หาวิโร ผอ.กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู นายสมยศ ด้วงแพง นายก อบต.กุดจิก ผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดหนองบัวลำภู และสื่อมวลชน

นางศิวพรฯผอ.ลูกเสือจังหวัดหนองบัวลำภู ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวหลังลงพื้นที่ว่าพึ่งทราบว่าพื้นที่ตรงนี้คือสภาพของค่ายลูกเสือจังหวัดหนองบัวลำภู หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เคยเสนอข้อมูลและความเป็นมาให้ทราบ และภายหลังสำรวจโดยรอบค่ายลูกเสือจังหวัดหนองบัวลำภู พบเห็นสภาพของสิ่งก่อสร้างภายในบริเวณค่ายฯ สภาพรกร้างเสื่อมโทรม ห้องน้ำห้องส้วมถูกทำลาย สายไฟฟ้าถูกตัดขาด เนื่องจากไม่มีใครเข้ามาดูแลรับผิดชอบ มานานร่วม 6 ปีและที่สำคัญไม่มีแผนและงบประมาณในการจัดกิจกรรมในค่ายลูกเสือจังหวัดหนองบัวลำภู แห่งนี้ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา

ที่ผ่านมาค่ายลูกเสือแห่งนี้ ได้รับงบประมาณปี 2547 จากสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักการลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อก่อสร้างถนนโดยรอบ ห้องน้ำ ระบบประปา และระบบไฟฟ้า เกือบ 2 ล้านบาท แต่หลังจากนั้นค่ายลูกเสือแห่งนี้ก็มีกิจกรรมทางการลูกเสือมาเป็นครั้งคราว และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เคยจัดงานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติฯในปี 2557 ในนามสำนักงานลูกเสือจังหวัดหนองบัวลำภู และหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็มีการใช้พื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมเป็นบางครั้ง

ผู้ว่าฯหนองบัวลำภู ในฐานะ ผอ.ลูกเสือจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวเพิ่มเติมว่า จากนี้ไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ในฐานะสำนักงานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดหนองบัวลำภู จะต้องมีความชัดเจนในเรื่องของพื้นที่จำนวน 100 ไร่ที่เคยได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ ให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้ต่อไป ส่วนสภาพสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากมีสภาพรกร้างเสื่อมโทรม จะต้องมีการบริหารจัดการ เข้ามาดูแลและหาคนมารับผิดชอบ

และหลังจากนี้ไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้ามาใช้พื้นที่ดังกล่าวเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการทำกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี เหมือนที่ผ่านมา โดยในเบื้องต้น สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 จะต้องเริ่มนับ 1 ด้วยการจัดตั้งคณะทำงาน เพื่อระดมความคิดเห็นร่วมกัน นับตั้งแต่ มีการสำรวจพื้นที่ การจัดทำรายละเอียดของค่าย การจัดทำแผนปรับปรุงระยะสั้น ระยะยาว การจัดทำประมาณการค่าใช้จ่าย เพื่อเสนอแผนปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม ศกนี้

และในขณะเดียวกันไม่น่าจะเกินวันที่ 15 กย.65 คณะทำงานต้องนำเข้าที่ประชุมให้คณะกรรมการลูกเสือจังหวัดหนองบัวลำภู ทราบและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป โดยจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมสนับสนุนผลักดันเพราะเป็นเรื่องสำคัญ ที่จะต้องมีการพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารี เพราะลูกเสือ เนตรนารีเป็นกิจกรรมที่จะทำให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกทักษะชีวิตอีกรูปแบบหนึ่ง เพื่อให้ตนเองมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต และในขณะเดียวกันค่ายลูกเสือแห่งนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรควบคู่กันไปด้วย

ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู