บึงกาฬ – แถลงข่าวจัดงานสืบสานตำนานแห่ธุงพญานาคศิลปะลุ่มแม่น้ำโขง “เทศกาลแห่งศรัทธา”

 


เมิ่อเวลา 17.50 น.วันที่18 ส.ค 65 นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รอง ผวจ.บึงกาฬ เป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดงานสืบสานตำนานแห่ธุงพญานาคศิลปะลุ่มแม่น้ำโขง “เทศกาลแห่งศรัทธา” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 4 กันยายน 2565 นี้ โดยมีนายพงษ์พัฑฒ์ สินราย นายอำเภอโซ่พิสัย นายธวัชชัย อุบลพิทักษ์ วัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ นายพุทธาสิทธิ์ จันทร์เต็ม ประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ นายสุทธิพงษ์ สุริยะ หรืออาจารย์ขาบ ฟู้ดสไตลิสต์ เจ้าของพิพิธภัณฑ์มีชีวิต จังหวัดบึงกาฬ และนายวันนะชัย วันนะโม นายก อบต.หนองพันทา ร่วมวงแถลงข่าวการจัดงานฯ พร้อมทั้งมีนายนพดล จอมเพชร ปลัดจังหวัดบึงกาฬ นายสมหวัง อารีย์เอื้อ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชนและประชาชนร่วมในงาน กว่า 300 คน ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ต.หนองพันทา อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ


นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รอง ผวจ.บึงกาฬ กล่าวว่า การจัดงานสืบสานตำนานแห่ธุงพญานาคศิลปะลุ่มแม่น้ำโขง “เทศกาลแห่งศรัทธา” เป็นศิลปะ วัฒนธรรมที่แปลกใหม่ เป็นวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์การนำเอาความเชื่อในพื้นที่มานำเสนอ โดยภาพรวมทั้งจังหวัดจะมีการนำเสนอให้ครบทั้ง 8 อำเภอ ในเชิงวิถีชีวิต การท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรม ซึ่งจะเป็นหนึ่งในกิจกรรมปฏิทินการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬต่อไป ซึ่งมีประชาสัมพันธ์จังหวัดที่จะสื่อสารออกไปทั้ง On air, On ground และ On line และประชาชนต้องช่วยกันเผยแพร่งานประเพณีดี ๆ ในจังหวัดส่งต่อออกไปสู่สายตานักท่องเที่ยว จะเป็นการต่อยอดสู่การเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ในประเทศไทย


นายธวัชชัย อุบลพิทักษ์ วัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า สำนักงานวัฒนธรรมมีภารกิจหน้าที่ในการนำศิลปะ วัฒนธรรมในพื้นที่ที่กำลังจะสูญหายไปมาอนุรักษ์ไว้ สำหรับการจัดงานสืบสานตำนานแห่ธุงพญานาคศิลปะลุ่มแม่น้ำโขง “เทศกาลแห่งศรัทธา” ถือเป็นประเพณีที่ได้นำวัฒนธรรมเชิงประยุกต์ระหว่างประเพณีผีตาโขนจังหวัดเลย และประเพณีการทำธุงในจังหวัดกาฬสินธุ์ที่สวยงาม เพื่อสร้าง soft power ของจังหวัดบึงกาฬขึ้น เกิดเป็นศิลปะร่วมสมัย และเพื่อประชาสัมพันธ์ประเพณีดังกล่าวสู่สายตาชาวไทยและต่างชาติ รวมถึงยกระดับประเพณีพื้นที่สู่ระดับจังหวัดและประเทศต่อไป


นายสุทธิพงษ์ สุริยะ หรืออาจารย์ขาบ ฟู้ดสไตลิสต์ กล่าวว่า ชาว ต.หนองพันทา มีศิลปะ หัตถกรรมที่โดดเด่น มีการสานกระติบข้าวจากคล้า นำมาทำหมวก เป็นการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการต้อนรับนักท่องเที่ยว ถือเป็นประเพณีที่จะพัฒนาพื้นที่ได้อย่างดี จะดึงดูดนักท่องเที่ยวจากหลาย ๆ ที่ มาเที่ยวชมขุมชนใน ต.หนองพันทา และจะส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม หัตถกรรมให้คงอยู่ต่อไป และเป็นหนึ่งใน soft power ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดบึงกาฬ โดยดึงมนต์เสน่ห์ของพื้นที่ออกมา เอาขนบธรรมเนียมประเพณีที่แท้จริงของคนในพื้นที่ มาตอบโจทย์รสนิยมนักท่องเที่ยว และเกิดรายได้ในชุมชนอย่างต่อเนื่องและต่อยอดการท่องเที่ยวชุมชนยลวิถี 5 หมู่บ้านด้วย สำหรับลายธุงพญานาค มีความเป็น POP ART ศิลปะร่วมสมัย เป็นการออกแบบจากศิลปินชื่อดังระดับประเทศ หม่อมหลวงจิราธร จิรประวัติ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ และท่านต้องการทำเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนระดับพื้นที่อย่างแท้จริง “เทศกาลแห่งศรัทธา” ระหว่างวันที่ 2 – 4 กันยายน 65 นี้ได้ ณ พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

ปวิณชัย บุญพิเชฐ..บึงกาฬ