นครพนม – คึกคัก นักกีฬา 7,000 ชีวิต ร่วมเดิน – วิ่ง ข้ามโขง Season4

 


วันที่ 19 มิถุนายน 2565 ที่บริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักของนักกีฬาที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมการแข่งขัน เดิน-วิ่ง ข้ามโขง “นครพนม – คำม่วน มาราธอน 2565” (NAKHON PHANOM – KHAMMOUAN MARATHON 2022) Season4 ที่จังหวัดนครพนม ได้บูรณาการร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครพนม และมูลนิธิศรีโคตรบูร จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครพนมให้ฟื้นตัวภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ทั้งเป็นการส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน ทุกเพศทุกวัยได้หันมาออกกำลังกาย ภายใต้มาตรการจัดกิจกรรมกีฬาแบบวิถีใหม่ ตามที่ ศบค. และคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อกำหนด ทั้งยังก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการกีฬาของจังหวัดนครพนม ให้เป็นที่ยอมรับจากนักกีฬาภายในประเทศและต่างประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน ถึงมาตรฐานการจัดการแข่งขันที่เป็นไปตามหลักสากล ได้รับการรับรองการแข่งขันจากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสหพันธ์กรีฑาแห่งเอเชีย (Asian Athletics Association: AAA) ว่าเป็นสนามแข่งขันที่ได้มาตรฐานสากล และเป็นการกุศลหารายได้เข้ามูลนิธิศรีโคตรบูร สำหรับช่วยเหลือผู้สูงอายุ คนพิการ ในพื้นที่จังหวัดนครพนมร่วมทั้งสนับสนุนโรงพยาบาลในจังหวัดนครพนม สำหรับการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และอื่นๆ ที่จำเป็นที่ต้องใช้ในการรักษาผู้ป่วยเพื่อมาดูแลประชาชน


โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขั้นทั้งสิ้น 7,000 คน ด้วยต้องการที่จะพิชิตสถิติของตัวเอง และต้องการมาสัมผัสธรรมชาติที่งดงามของจังหวัดนครพนม ซึ่งทุกระยะทางการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นระยะมาราธอน 41.195 กิโลเมตร ระยะฮาร์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตร ระยะมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร และระยะฟันรัน 5 กิโลเมตร จะมีจุดสตาร์ทที่บริเวณด่านพรมแดนจังหวัดนครพนม จากนั้นข้ามสะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 (นครพนม – คำม่วน) ไปเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แล้ววกกลับมาสัมผัสกับความเป็นจังหวัดนครพนม โดยจะผ่านสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด เช่น พญาศรีสัตนาคราช ถนนสวรรค์ชายโขง วัดมหาธาตุ หอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมหลังเก่า โบสถ์นักบุญอันนา-หนองแสง อุโมงค์นาคราช และเส้นทางจักรยานเลียบริมแม่น้ำโขง โดยกิจกรรมได้เริ่มขึ้นในเวลา 4.00 น. ที่นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว สมาชิกวุฒิสภาและประธานกรรมาธิการการแรงงานวุฒิสภา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย ผู้แทนสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันปล่อยตัวนักกีฬา


ข่าว/ภาพ ประทีป วชิระธัญญากุล นครพนม