ขอนแก่น (ชมคลิป) สวนสัตว์ขอนแก่นเปิดรับนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ ฟรี ทั่วไทย

 


สวนสัตว์ขอนแก่น ชวนนักเรียนเพลิดเพลินในสวนสัตว์ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลามาเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยตัวเองจากประสบการณ์โดยตรงในธรรมชาติและสัตว์ป่า


นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น เปิดเผยว่า สวนสัตว์ขอนแก่น ภายใต้การกำกับดูแลขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตต้นแบบ จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย Thailand Tourism Gold Awards สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ (Learning and Doing) ด้วยศักยภาพพื้นที่ของสวนสัตว์ขอนแก่นที่มีภูมิศาสตร์เป็นพื้นที่ภูเขา และความเป็นธรรมชาติ สวนสัตว์ขอนแก่นจึงสร้างสรรค์กิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อโรงเรียน และน้องๆเยาวชน ตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเปิดให้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ด้านธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม ผ่านการสมัครเข้าร่วมโครงการ แผนงานนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล และปีนี้สวนสัตว์ขอนแก่นสามารถเปิดรับนักเรียน ได้ทั้งแบบออนไลน์ จำนวน 47,000 คน และแบบออนไซต์ จำนวน 32,000 คน

โดยจะได้รับสิทธิพิเศษฟรี คือ ค่าบัตรผ่านประตู ค่าบัตรรถบริการนำเที่ยว ค่าบัตรชมการแสดงความสามารถพิเศษของแมวน้ำ ค่าบัตรเข้าสวนน้ำ ดังนั้น สวนสัตว์ขอนแก่นจึงขอเชิญชวนน้องๆนักเรียน เข้าร่วมโครงการที่จะได้เปิดโอกาสให้น้องๆได้สัมผัสกับการเรียนรู้ภายใต้ห้องเรียนธรรมชาติในโลกของสัตว์ป่าทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 125 ชนิด มากกว่า 1,300 ตัว ประกอบไปด้วย สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์ปีก สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์น้ำ ภายในพื้นที่ 2,986 ไร่ ในรูปแบบฐานการเรียนรู้กิจกรรม 1 วัน ไป-กลับ พร้อมพี่ๆ ทีมงานวิทยากรจากฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์ขอนแก่น


สำหรับผู้ที่สนใจอยากเข้าร่วมโครงการแผนงานนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ เพื่อการดูแลอย่างทั่วถึงจะต้องสมัครเข้าร่วมโครงการล่วงหน้า และปฏิบัติตามขั้นตอนก่อนเข้าชมสวนสัตว์จากคำแนะนำโดยพี่ๆวิทยากร สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 086 – 4556340 ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์ขอนแก่น หรือจะเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Social Media www.facebook.com/edukhonkaenzoo สวนสัตว์ขอนแก่นเปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.