ขอนแก่น(ชมคลิป)อบต.โนนสะอาด จัดกิจกรรม “จิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

เมื่อเวลา 09.30น. วันที่ 18 ก.ค. ที่บริเวณหน้าโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น นายคะนึง เจริญไชย นายอำเภอแวงใหญ่ จ.ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “จิตอาสา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น” มีหน่วยงานราชการ เจ้าหน้าที่คุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น สาขาพล เจ้าหน้าที่ รพ.สต.โนนสะอาด เจ้าหน้าที่ อสม. เจ้าหน้าที่ อบต.โนนสะอาด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครูนักเรียน และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จำนวนกว่า350 คนเข้าร่วมพิธี โดยมีนายสนอง สอนกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

นายสนอง กล่าวว่า การจัดโครงการจิตอาสา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ หน่วยงาน และ ทุกภาคส่วน เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเสียสละ ทั้งร่างกายและจิตใจ ในการอาสาพัฒนาท้องถิ่น โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับชุมชน และ หน่วยงานแบบยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นวัด โรงเรียน สำนักงานราชการต่างๆ ซึ่งได้รับการสนับสนุนสถานที่จัดโครงการจากโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร และยังได้รับการสนับสนุนผู้ถูกคุมประพฤคิ จำนวนกว่า 20 คน จากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น สาขาพล มาร่วมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ ในบริเวณโรงเรียนในโครงการนี้อีกด้วย.

ศิริชัย วนาทรัพย์ดำรง อ.พล จ.ขอนแก่น รายงาน.