ขอนแก่น-พ่อเมืองขอนแก่นรับ 7 รางวัลTO BE NUMBER ONE จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

วันที่ 15 ก.ค.62 ณ อิมแพ็คอารีน่า เมืองทองธานี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำทีมผู้บริหารส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอ ชมรม และเยาวชน เฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562 และประกาศผลรางวัลการประกวดจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ รอบชิงชนะเลิศ ผลการประกวดดังนี้

ประเภทจังหวัด/ชมรม
1. จังหวัด TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐานระดับยอดเพชร ปีที่ 5
2. บ.ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รางวัลรักษามาตรฐานระดับยอดเพชร ปีที่ 1
3. โรงเรียนกัลยาณวัตร รางวัล รักษามาตรฐานระดับเงิน ปีที่ 2
4. โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทสถานศึกษา TO BE NUMBER ONE ดีเด่น
5. เรือนจำกลางขอนแก่น รางวัลชมเชย ประเภทเรือนจำ

ประเภทบุคคล TO BE NUMBER ONE ดีเด่น
1. นางเอมอร แก้วบ่อ ประเภท อาจารย์ในสถานศึกษา
2. นายนิเวศ พิชยานนท์ ผู้บริหารสถานประกอบการ