ชัยภูมิ-สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 นายธีระพงศ์ ทิพอาศน์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ เผยว่า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ โดยฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ (สัมภาษณ์) ให้แก่ช่างที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า และบุคคลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 15 คน ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562

ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภุมิ โดยสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารประกาศให้เป็นสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อ สาธารณะตามประกาศของกระทรวงแรงงานออกตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการ พัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 โดยเน้นความปลอดภัยสาธารณะสร้างความเชื่อมั่นให้กับสถานประกอบการและ ประชาชนทั่วไปที่ต้องการช่างไฟฟ้าที่มีทักษะฝีมือและได้มาตรฐานผ่านการรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน