อุดรธานี-กรมทหารราบที่ 13 ตรวจเยี่ยมการฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยกองร้อย นอกที่ตั้ง

กรมทหารราบที่ 13 ร่วมให้การต้อนรับและปฏิบัติภารกิจร่วมกับ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 ในการเข้าตรวจเยี่ยมการฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยกองร้อย นอกที่ตั้ง ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 พันเอก จักรพงษ์ โพธิ์นาแค ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13 และกำลังพลของหน่วย ให้การตอนรับและร่วมปฏิบัติภารกิจกับ พลตรี ณรงค์ สวนแก้ว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 และคณะ ในโอกาสเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมการฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยกองร้อย นอกที่ตั้ง ประจำปี 2565 ของ กรมทหารราบที่ 13 และ หน่วยรองกรมทหารราบที่ 13 ณ สนามยิงปืนทราบระยะ มณฑลทหารบกที่ 28 (สถานียิงปืนด้วยกระสุนจริง) ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปประกอบ Board Walk , เข้าเยี่ยมชมการจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์ทางทหาร , เข้าชมการปฏิบัติการดำเนินกลยุทธ์ (แบบการรบ 2 ฝ่าย ประกอบเครื่องฝึกจำลองการยิงอาวุธทหารราบ ด้วยแสงเลเซอร์ IWESS) และเข้ารับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์การฝึกฯ ของสถานีการตั้งรับ พร้อมทั้งตรวจแนวการวางกำลังตั้งรับ พร้อมทั้งได้เข้าพบปะให้โอวาท และมอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่กำลังพล และในวันเดียวกันนี้ ได้เข้ามอบสิ่งของและขนมให้กับเด็กๆนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านภูพานคำ ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู จากการที่ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 ได้เข้าตรวจเยี่ยมการฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยกองร้อย นอกที่ตั้ง ประจำปี 2565 พร้อมเข้าพบปะให้โอวาทและมอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่กำลังพล ในครั้งนี้ ทำให้กำลังพลมีขวัญและกำลังใจที่ดี พร้อมทั้งได้รับทราบ ปัญหาข้อขัดข้องในการฝึกฯเพื่อจะได้นำแนวทางไปใช้ในการฝึกของหน่วย ให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ต่อไป

ข้อมูลภาพข่าว  ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13