หนองบัวลำภู(ชมคลิป)อบต.โนนเมืองไอเดียเก๋ยกสระน้ำเคลื่อนที่ฝึกทักษะความปลอดภัยทางน้ำแก่เด็กนักเรียน”ว่ายน้ำเพื่อชีวิต รู้คิดตะโกน โยน ยื่น”


วันนี้(11 กค.62) ณ อาคารชัยพฤกษ์โรงเรียนบ้านโนนเมือง ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู นายทรัพย์ทวี ศรีมุงคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง จัดโครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ร่วม 100 คน โดยมีนายวีระศักดิ์ ชาริดา ปลัดอำเภอนากลาง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม พร้อมคณะผู้บริหาร ส.อบต.โนนเมือง เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ ทีมกู้ชีพกู้ภัยนเรศวรหนองบัวลำภู ผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ และนางรังสิมา บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเมือง ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตลอดการฝึกอบรม

นายทรัพย์ทวี ศรีมุงคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง กล่าวว่าจากสถานการณ์เด็กจมน้ำและเสียชีวิตของเด็กไทยในรอบปีที่ผ่านมา ถือได้ว่าเป็นมหันตภัยเงียบต่อเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีที่เสียชีวิตจากการจมน้ำปีละประมาณ 15,000 คน หรือเฉลี่ยวันละ 4 คน ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญอันเนื่องมาจากการทรงตัวของเด็กไม่ดี ความซุกซนและขาดผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งมักจะพบเห็นเด็กจมน้ำสูงในแหล่งน้ำภายในบ้านหรือบริเวณรอบๆบ้าน ดังนั้น การจัดกิจกรรมดังกล่าว จะทำให้เด็กและ เยาวชนมีทักษะการว่ายน้ำที่ถูกวิธี รวมถึงทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ำ มีทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (CPR) ได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงอย่างถูกวิธี เพื่อลดการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว ประกอบกับข้อจำกัดในเรื่องของสถานที่วัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม โดยเฉพาะสระว่ายน้ำในพื้นที่ ดังนั้นจึงนำเอาสระพลาสติกขนาดเล็ก นำมาสาธิต และจำลองสถานการณ์ ในการฝึกทักษะในครั้งนี้ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรทีมกู้ชีพกู้ภัยจาก อบต.กวางโจน จังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการฝึกอบรมทักษะความปลอดภัยทางน้ำ ให้กับเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา ให้รอดพ้นจากการจมน้ำ ตั้งแต่การฝึกทักษะการลอยตัวในน้ำ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำจากหลักการตะโกน โยน ยืน พร้อมการปฏิบัติเมื่อเดินทางน้ำจากการใช้ชูชีพ เมื่อประสบเหตุทางน้ำ เด็กนักเรียนสามารถรู้วิธีการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้ำได้อย่างถูกต้องในชีวิตประจำวันให้จงได้

ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู