ศรีสะเกษ-ชาวนาเมืองดอกลำดวนช้ำใจฝนทิ้งช่วง ข้าวนาปีแห้งเหี่ยวขาดน้ำยืนต้นตาย

เมื่อวันที่ 10 ก.ค. นายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภออุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ตามที่ชาวนาในเขตพื้นที่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ประสบปัญหาภัยแล้งฝนทิ้งช่วงมาเป็นระยะเวลาติดต่อกันมานานหลายวัน ประกอบกับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดศรีสะเกษ ได้แจ้งเตือนพื้นที่เฝ้าระวังฝนทิ้งช่วง ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษ เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีความเสี่ยงนี้ด้วย ส่งผลทำให้พื้นที่ทำนาปี ของ อ.อุทุมพรพิสัย เริ่มได้รับผลกระทบขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตรในหลายพื้นที่ และเริ่มแห้งเหี่ยวยืนต้นตายในบางพื้นที่แล้ว

โดยทาง อ.อุทุมพรพิสัย จึงได้ประสานไปยังสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อขอความอนุเคราะห์ไปยังศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ดำเนินการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ อย่างเร่งด่วนแล้ว เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน และป้องกันฝนทิ้งช่วงในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ต่อไป.

ทีมข่าว ศรีสะเกษ // รายงาน