ศรีสะเกษ-นอภ.อุทุมพรพิสัย คุมเข้มตลาดนัดโค-กระบือ เปิดครั้งแรกหลังปิดยาว เกษตรกรเฮได้ซื้อ-ขาย


เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. นายพรชัย วงศ์งาม นายอำเภออุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ขณะนี้ อ.อุทุมพรพิสัย ได้อนุญาตให้เปิดตลาดนัดซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน โค-กระบือ หลังมีการปิดตลาดมายาวยานหลายเดือน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยได้มีการวางมาตรการเข้มตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ และศบค.กำหนด อย่างเคร่งครัด ผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในบริเวณตลาดนัด ต้องแสดงเอกสารหลักฐานรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็ม รวมถึงผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงต้องมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน ครบ 2 เข็ม และต้องมีผลตรวจ ATK ที่เป็นลบ ไม่เกิน 72 ชั่วโมง และห้ามนำสัตว์ป่วยเข้ามาในตลาดนัดโค-กระบือ เด็ดขาด
โดยเบื้องต้นได้เริ่มเปิดตลาดเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. ที่ผ่านมา และจะเปิดตลาดนัดดังกล่าว ทุกวันจันทร์ และวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 05.00-12.00 น. ในวันดังกล่าว ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ นายมนัสพล ไชยโยธา ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ปกครอง สมาชิก กองร้อย อส.อ.อุทุมพรพิสัย ที่ 7 ร่วมกับ นายเทวัญ ศรีสุธัญญาวงศ์ ปศุสัตว์อำเภออุทุมพรพิสัย เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.อุทุมพรพิสัย กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ตรวจเข้มและแนะนำมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) อย่างเข้มงวดอีกด้วย.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา  ศรีสะเกษ // รายงาน